Pieniądze na sport – inaczej
Pieniądze na sport – inaczej

Na sesji Rady Miejskiej 16 kwietnia radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Bielsku-Białej.

Przyjęcie uchwały oznacza koniec budzących kontrowersje stypendiów da sportowców zawodowych, które dotychczas stanowiły podstawowy sposób finansowania profesjonalnych klubów sportowych w Bielsku-Białej. Do tej pory to Prezydent Miasta decydował o wysokości stypendiów dla poszczególnych zawodników i pieniądze wpływały bezpośrednio na konto zawodników, zarządy klubów ograniczały się do składania propozycji i nie mogły swobodnie decydować o przeznaczeniu pieniędzy w swoim budżecie.
Od 1 lipca sytuacja ulegnie zmianie. Kluby będą mogły ubiegać się o dotację celową, przeznaczoną na „realizację celu publicznego”, m.in. na realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizacji i udziału w zawodach oraz rozgrywkach sportowych, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, zakupu lub wynajmu sprzętu sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych dla zawodników i wynagrodzenia kadry szkoleniowej, pokrycie kosztów organizacji obozów sportowych. Z dotacji nie będzie można pokryć kosztów administracji klubowej. Kontrola realizacji zadania będzie przeprowadzana przez Prezydenta Miasta, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości lub niezrealizowania celu publicznego, dotacja ulegnie zmniejszeniu lub całkowitemu zwrotowi. 
Warto podkreślić, że zmiana sposobu finansowania sportu jest realizacją przedwyborczych zapowiedzi wszystkich trzech głównych kandydatów na funkcję prezydenta: Jarosława Klimaszewskiego, Przemysława Drabka i Janusza Okrzesika. Podczas dyskusji na posiedzeniu rady również zgodnie podkreślano zalety takiego rozwiązania, przede wszystkim większą przejrzystość nowego systemu dla opinii publicznej oraz mechanizm motywujący zarządy spółek sportowych do pozyskiwania środków zewnętrznych. Prezydent Klimaszewski jasno stwierdził, że nowa uchwała nie oznacza wycofania się miasta ze wspierania klubów, a jedynie zmianę formy finansowania. Uchwałę poparły wszystkie kluby radnych.            
       red
 
Foto: J. Ziemianin / TS Podbeskidzie
 


Lista Sport
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama