Problemy z parkowaniem
Problemy z parkowaniem

28 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla Złote Łany.

Rady dzielnic na dużych osiedlach mieszkaniowych działają w specyficznych, trudnych warunkach, gdyż większość spraw mieszkańców znajduje się nie w kompetencjach samorządu, lecz spółdzielni mieszkaniowych, w tym wypadku SM Złote Łany. 
W dodatku mieszkańcy blokowisk nie są tak zintegrowani jak mieszkańcy dzielnic podmiejskich, wielu z nich traktuje osiedle raczej jako sypialnię niż miejsce codziennej aktywności. W takiej sytuacji radnym dzielnicowym o wiele trudniej o skuteczne działanie na rzecz swojego osiedla.
Z takimi problemami stara się zmierzyć rada na Złotych Łanach, na czele której stoi Henryk Copija. Na zebraniu sprawozdawczym za okres czterech ostatnich lat pojawiło się ok. 30 osób. Głównym poruszanym problemem były kłopoty z parkowaniem. Na blokowanie przez pojazdy osobowe dróg wewnątrz osiedla zwrócili uwagę strażacy, którzy na tym osiedlu mieli już problem z dojazdem do niektórych budynków. „Ludzie maja to w nosie, aż wreszcie dojdzie do jakiejś tragedii” – ubolewała jedna z mieszkanek Złotych Łanów. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji poinformowali zebranych o podejmowanych działaniach i prosili mieszkańców o wsparcie, również w przypadku zastosowania represji w postaci mandatu czy blokady.
Zgłoszono także kilka konkretnych wniosków, mających polepszyć jakość życia na osiedlu. Jednym z nich jest  zainstalowanie monitoringu na końcowym przystanku linii nr 4 na ul. Tuwima. Bardzo często dochodzi tam do naruszeń porządku i zachowań niebezpiecznych dla osób postronnych (wyścigi samochodowe, spożywanie alkoholu). Ten postulat został poparty przez Radę i przekazany obecnemu na zebraniu Igorowi Klisiowi, Sekretarzowi Miasta.
red


Lista Samorząd to nie sam urząd
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama