Mają swój klub seniora
Mają swój klub seniora

Podczas lutowej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia klubu „Senior +” przy ulicy Jesionowej, na Osiedlu Kopernika.

Klub powstał jeszcze w 2018 roku dzięki wsparciu ze środków programu „Senior+”, a funkcjonuje od stycznia 2019 roku. 
„Celem klubu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym” – przeczytać można w uzasadnieniu do uchwały. 
- W obecnej edycji programu „Senior +” rząd przeznaczył 80 mln zł na jego realizację na poziomie całego kraju. Zostało już wydanych 62 mln zł, a pozostało 18 mln zł, więc nasze miasto również może jeszcze aplikować o dodatkowe środki – mówił podczas sesji radny Maksymilian Pryga z klubu PiS, zachęcając władze miasta do korzystania z dostępnych jeszcze środków finansowych.
Na ten cel Bielsko-Biała łącznie otrzymało 522 tys. zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które prowadzi program „Senior +”. Ze środków tych utworzono dzienny dom seniora przy ul. Partyzantów, klub seniora na Osiedlu Złote Łany przy ul. Jutrzenki 20 oraz  wspomniany klub seniora na Osiedlu Kopernika. 
Program „Senior +” skierowany jest do gmin, powiatów i samorządów województw, które mogą starać się o otrzymanie dofinansowania. Powstałe placówki to miejsca, w których osoby starsze mogą spędzać czas, korzystając z oferty zajęć kulturalnych czy sportowych, mają także zapewnione posiłki, opiekę i pomoc w codziennych czynnościach. W latach 2015-2017 w Polsce powstało 240 placówek tego typu, oferujących seniorom ponad 6,2 tys. miejsc.
W Bielsku-Białej około jedna trzecia mieszkańców to osoby starsze. Zmagają się oni z licznymi problemami. Z jednej strony są to bariery komunikacyjne, takie jak wysokie chodniki, dziurawa nawierzchnia dróg czy brak wind w blokach, a z drugiej strony codzienna samotność i brak pomocy od bliskich osób. Wszystko to sprawia, że zapewnienie seniorom bezpieczeństwa i zdrowia coraz mocniej spoczywa na barkach państwa i samorządu. Z tym zadaniami zmierzyć się muszą również nowe władze Bielska-Białej.
 
Tomasz Wawak
 


Lista Strefa seniora
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama