Praca dla seniorów?
Praca dla seniorów?

14 lutego odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Rady Seniorów. Gośćmi bielskich seniorów byli przedstawiciele analogicznej rady z Tychów

Towarzyszyli im reprezentanci tyskiego Urzędu Pracy. Taki skład gości wynikał z tego, że tematem spotkania był program realizowany w Tychach pod nazwą  „Praca dla Seniora”. 
Projekt, który powstał z inicjatywy tamtejszej Rady Seniorów,  jest prowadzony przez tyski PUP. Jak podkreślali jego przedstawiciele, nie wymaga on żadnych dodatkowych środków poza tymi, które ustawowo otrzymuje Urząd. Program polega na szkoleniach i warsztatach, pozwalających zaktywizować zawodowo ludzi, którzy uzyskali już prawa emerytalne i zrezygnowali z pracy, a obecnie – najczęściej w ograniczonym zakresie – chcą wrócić na rynek pracy. 
Podczas dyskusji ujawniły się różnice w opiniach, co do sensu prowadzenia takiego programu. Dyrektor bielskiego Powiatowego Urzędu Pracy Leszek Stokłosa odnosi się do pomysłu sceptycznie, wskazując, że podstawowym zadaniem urzędów pracy jest pomoc dla poszukujących pracy w wieku produkcyjnym, którzy nie posiadają innych źródeł utrzymania.  Inni dyskutanci podkreślali jednak, że obecna sytuacja na rynku pracy, czyli odczuwalny brak pracowników, sprzyja idei powrotu seniorów na rynek pracy. Nie można też bagatelizować zdrowotnego i terapeutycznego wpływu aktywności zawodowej starszych osób. W konkluzji uczestniczący w spotkaniu zastępca prezydenta Adam Ruśniak poinformował, że PUP wraz z Radą Seniorów i Urzędem Miejskim zastanowi się nad uruchomieniem podobnego programu w Bielsku-Białej. 
red


Lista Strefa seniora
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama