Kurier.BB – Gazeta Miejska
Seniorzy mają gdzie pójść
Seniorzy mają gdzie pójść

Dzienny Dom Senior+ przy ul. Partyzantów 62 powstał w 2019 roku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

To kolejny w Bielsku-Białej ośrodek wsparcia dla osób starszych, działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Koszt realizacji zadania to 873 861,30 zł, z czego 300 tys. w formie dotacji, na utworzenie i wyposażenie placówki przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pozostała kwota to wkład Bielska-Białej.
Dzienny Dom Senior+ jest przeznaczony jest dla 30 osób, które zgodnie z Programem „Senior+” mają ukończone 60 lat i są nieaktywne zawodowo. Dom czynny jest od 7.30 do 15.30 i zapewnia 8 godzinną ofertę usług, codziennie od poniedziałku do piątku.    
Dom przy ul. Partyzantów odwiedziliśmy 11 marca, tuż przed przerwą w działalności. Następnego dnia  z powodu epidemii koronawirusa zarządzono bowiem zawieszenie działania takich placówek. bezterminową przerwę) by porozmawiać, a właściwie wysłuchać  jak oceniają tą inicjatywę sami zainteresowani. 
Oto co powiedzieli niektórzy z nich:
Edward: Jest to dla mnie coś nowego. Do tej pory nie spotykałem się w takim gronie. 
Marysia: Dla mnie to jest doping i samokontrola. Odnalazłam się tu po żałobie. 
Kazia: Dla mnie to lekarstwo po przeżytej traumie.
Stanisława: Wyzwalają się we mnie ukryte talenty. Chwalę to co dla nas zrobiono. Uśmiechajmy się do siebie. Mówmy sobie „dzień dobry” i przestańmy narzekać  powiedziała.
 
Przychodzą tam dobrowolnie, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Grupa liczy ok. 30 osób (w tym 6 mężczyzn).  Aby zostać członkiem grupy należy wypełnić wniosek, który następnie weryfikowany  jest przez pracownika MOPS-u. Kryteria przynależności to  wiek  60+ i brak aktywności zawodowej. Koszty pobytu opłacają z własnych sródków. Opłata wynosi  5% od dochodu. Z seniorami pracują 2 panie: Marta i Paulina.
Krzysztof Kozik
 


Lista Strefa seniora
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama