Kurier.BB – Gazeta Miejska
Rewitalizacja czy zniszczenie?
Rewitalizacja czy zniszczenie?

Rada Osiedla Bielsko Południe długo walczyła o zmianę decyzji w sprawie modernizacji Parków: Włókniarzy i Za Ratuszem. Prezydent ostatecznie uległ argumenton.

14 lutego Rada Osiedla Bielsko Południe zorganizowała spotkanie poświęcone planom modernizacji Parku Włókniarzy oraz Parku za Ratuszem. Projekty nie były konsultowane z mieszkańcami, swojej opinii nie wyraził ogrodnik miejski, a efekty realizacji projektów mogą zagrozić życiu drzew, będących pomnikami przyrody.
Na spotkaniu obecni byli m. in. radni osiedlowi z kilku dzielnic miasta, członkowie grupy Bielszczanie dla Drzew, przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (Niezależni.BB) oraz radni Andrzej Gacek (PiS) i Tomasz Wawak (Niezależni.BB). Na spotkaniu przeanalizowano projekty oraz wyrażono negatywne opinie na ich temat. Radni miejscy zobowiązali się do wparcia mieszkańców w staraniach o zmianę planów władz miasta wobec obu parków.
Jeden z głównych zarzutów stawianych wobec przebudowy Parku Włókniarzy dotyczy zastosowania kostki betonowej zamiast mineralnej nawierzchni przepuszczalnej, używanej na terenach zielonych, gdzie konieczne jest zapewnienie swobodnego dostępu wody do korzeni roślin. Również projektowane ciągi piesze mogą zagrażać systemom korzeniowym i w wieloletniej perspektywie prowadzić do obumarcia drzew. Co ważne, na obszarze parku, którego początki sięgają 1899 roku, rośnie 6 platanów klonolistnych, objętych ochroną pomnikową. Modernizacja zakłada też budowę parku sensorycznego, co budzi obawy przed zbytnim zagęszczeniem dodatkowych obiektów na stosunkowo niewielkim obszarze parku. Zdaniem architekta krajobrazu i dendrologa, który przygotował pisemną opinię na zlecenie przewodniczącej Rady Osiedla Bielsko Południe Joanny Kosteckiej-Wal, realizacja projektu doprowadzi do zatracenia przez to miejsce historycznego układu kompozycyjnego. Kluczowe jest także rozwiązanie problemu ruchu rowerowego, który w chwili obecnej poprowadzony jest przy rzece, dokładnie w miejscu ciągu przeznaczonego dla ruchu pieszych. Jeżeli chodzi o Park za Ratuszem, to spore wątpliwości budzi m. in. projektowana galeria „rzeźb pod chmurką”, a także wykonanie ciągów pieszych z płyt granitowych. 
Zdaniem Rady Osiedla, projekty są niezgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w zakresie chociażby utrzymania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Plany modernizacji Parku Włókniarzy pochodzą z 2016 roku. Nie zostały one zaopiniowane przez ogrodnika miejskiego, ponieważ stanowisko to zostało powołane dopiero w zeszłym roku. O sprawie nie została też poinformowana Rada Osiedla, która otrzymuje do zaopiniowania projekty dotyczące jej terenu dopiero od połowy 2019 roku. Irytacja mieszkańców jest spora. Plany rewitalizacji dotyczą bowiem najbardziej popularnych parków w mieście, w którym zielonych terenów spacerowych naprawdę jest niewiele. Tym bardziej, że pamięć o rewitalizacji Parku Słowackiego, którego spora część została zamieniona w betonową powierzchnię, jest wciąż jeszcze świeża. 
17 lutego, po spotkaniu z osiedlowymi społecznikami, prezydent Jarosław Klimaszewski podjął decyzję o zmienieniu projektów tak, aby obie inwestycje nie ingerowały w drzewostan. Zmiana uwzględniać ma standardy ochrony drzew wprowadzone w zeszłym roku przez prezydenta.
 
wt
 
Foto: Joanna Kostecka


Lista Samorząd to nie sam urząd
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama