Kurier.BB – Gazeta Miejska
Wybrano Radę Pożytku
Wybrano Radę Pożytku

10 stycznia, podczas zebrania bielskich organizacji pozarządowych, wybrano sześciu członków Rady Pożytku Publicznego na kolejną trzyletnią kadencję.

Skład Rady zostanie uzupełniony jeszcze o 3 przedstawicieli Rady Miejskiej oraz 3 osóby desygnowane przez Prezydenta Miasta.
Głównym celem działalności Rady Pożytku Publicznego jest wzmocnienie i doskonalenie dialogu obywatelskiego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Bielska-Białej. Rada Pożytku jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta Miasta. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących zadań publicznych, a także opiniowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powoływana jest na 3-letnią kadencję.
Z ramienia organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego zostały wybrane następujące osoby:
  1. Patrycja Wojtak zgłoszona przez Fundację Militarny Instytut Historyczny. Pomysłodawca „Żywych lekcji historii”, dzięki którym - w szczególności wśród dzieci i młodzieży - kształtowane są postawy patriotyczne i popularyzowana jest wiedza historyczna.
  2. Izabela Mizgała zgłoszona przez „Stowarzyszenie Pozytywne Wsparcie W”.  Jedna z pomysłodawczyń i prezes Stowarzyszenia, którego celem jest pomoc osobom współuzależnionym i prowadzenie działań edukacyjnych dot. współuzależnienia.
  3. Marcin Sanetra zgłoszony przez Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości”. W Stowarzyszeniu działa od 2007 r., aktualnie pełni funkcję Dyrektora, kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Główne sfery aktywności to wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i  podmiotów ekonomii społecznej, a także walka z bezrobociem i wykluczeniem społecznym.
  4. Tomasz Lorek zgłoszony przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja. Wieloletni i aktywny członek Towarzystwa, aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, promotor kultury, sztuki i tradycji regionalnych.
  5. Andrzej Sikora zgłoszony przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej. Aktywny działacz społeczny, członek wielu stowarzyszeń i fundacji.
  6. Krzysztof  Wiewióra zgłoszony przez Bielską Ligę Koszykówki. Organizator zawodów, imprez, szkoleń i zajęć ruchowych w zakresie kultury fizycznej, czynnego wypoczynku i sportu, wolontariusz. 


Lista Samorząd to nie sam urząd
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama