Kurier.BB – Gazeta Miejska
Remont ulicy Pocztowej
Remont ulicy Pocztowej

Jako osobie, która przez wiele lat działała w radzie osiedla, szczególnie bliskie są mi sprawy poszczególnych dzielnic.

W szczególności leży mi na sercu los dzielnicy, w której mieszkam i na rzecz której przez wiele lat pracowałem jako Przewodniczący Rady Osiedla - Mikuszowic Śląskich. Cieszę się, że tempa nabrała jedna z kluczowych spraw dla tej dzielnicy – remont ulicy Pocztowej. 
Dobiega końca projektowanie nowego wyglądu ulicy Pocztowej na całym jej odcinku, od skrzyżowania z ulicą Olszówki aż do Błoni. Dokumentacja ma być gotowa w czerwcu tego roku, po czym Urząd Miejski przygotuje przetarg na realizację inwestycji. 
W pierwszej części tej ulicy, od Olszówki do ulicy Jemiołowej w zasadzie nie było podczas projektowania żadnych problemów i na tym odcinku z modernizacja powinna przebiegać sprawnie. 
Trudności wystąpiły natomiast na dalszym fragmencie – od ulicy Jemiołowej do Błoni. Aby droga miała parametry odpowiadające dzisiejszym normom, niezbędne będzie bowiem wycięcie części drzew. W pierwszym wariancie na odcinku tym planowane były parkingi, na których auta ustawiane byłyby prostopadle do drogi, co pozwoliłoby na przygotowanie prawie 100 miejsc parkingowych. Po dokładnych analizach okazało się, że taki wariant wiązałby się z dość szeroko zakrojoną wycinką drzew. Mówiono nawet o tysiącu drzew. Miasto na tak dużą ingerencję się nie zgodziło, projekt został zmieniony i ostatecznie  na odcinku tym powstanie 6 parkingów, na których samochody stawały będą  równolegle do jezdni. Łącznie będzie mogło z nich skorzystać około 40 samochodów. Już teraz wiadomo, że nie zaspokoi to potrzeb. W tym miejscu naszego miasta ochrona drzewostanu jest jednak priorytetem. 
Prezydent Jarosław Klimaszewski zapewnia, że do realizacji projektu przystąpi zaraz po jego wykonaniu. Jest więc spora szansa, że prace rozpoczną się jeszcze w roku 2020, a za 2 lata mieszkańcy dzielnicy oraz chętnie odwiedzający tę okolicę bielszczanie i turyści będą jeździli i spacerowali odnowioną ulicą Pocztową. 
Jerzy Bauer
 


Lista
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama