Kurier.BB – Gazeta Miejska
Każdy kiedyś będzie seniorem
Każdy kiedyś będzie seniorem

Dobiega końca pierwsza czteroletnia kadencja Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej.

Redakcja nasza zwróciła się do pani Elżbiety  Rosińskiej, przewodniczącej Rady Seniorów o krótkie podsumowanie tej nie łatwej kadencji  oraz o nakreślenie planów na przyszłość.
– Gdy zaczynaliśmy to w całym kraju było nieco ponad 100 rad seniorów (obecnie jest ok. 300 - przyp. red.) a nasza wiedza o ich funkcjonowaniu była niewielka. Dlatego od samego początku  postanowiliśmy  uczyć się od tych, którzy już działają i zdobyli doświadczenie. Z tego powodu szukałam w internecie informacji o działalności rad z dłuższym stażem, by móc się na nich wzorować. W miarę możliwości starałam się spotykać z tymi wybranymi  radami  i tym sposobem odwiedziłam między innymi Poznań (jedna z pierwszych rad), Wrocław, Legionów, Łódź. Jednocześnie brałam udział w wielu konferencjach, wykładach, seminariach, kilkudniowych warsztatach dotyczących polityki senioralnej. Wiele korzyści wyniosłam z osobistych rozmów i kontaktów, które odbywały się w kuluarach tych spotkań – rozpoczęła Pani Elżbieta. 
Społeczeństwo starzeje się i osób „wcześniej urodzonych” przybywa. Przyjęto uważać, że senior to osoba, która ukończyła 60 rok życia. W Polsce stanowią oni średnio około 22%, a w Bielsku-Białej odsetek ten jest wyższy – sięga  prawie 28% ogółu mieszkańców.
Zgodnie z obowiązującym statutem do zadań Rady Seniorów należy między innymi inicjowanie różnych działań na rzecz osób starszych. – Staraliśmy się z tego wywiązać, przedstawiając władzom  miasta wnioski dotyczące spraw istotnych dla seniorów, które po akceptacji zostały zrealizowane. – relacjonuje Elżbieta Rosińska.
Do najważniejszych zadań zrealizowanych przez Radę Seniorów kończącej się kadencji należą:
Koperta życia - informacja medyczna szczególnie ważna dla osób samotnie mieszkających.  Staramy się ją rozpropagować tak, aby dotarła do do jak największej liczmy seniorów. Tu liczymy bardzo na pomoc służby zdrowia i byłoby wspaniale gdyby była dostępne we wszystkich placówkach służby zdrowia.
Dni Seniora. W tym roku obchodziliśmy „Dni Seniora” już po raz trzeci. Z przyjemnością muszę powiedzieć, że z każdym rokiem nie dość że trwają coraz dłużej, to niosą więcej atrakcji. Tegoroczne rozpoczęły się 30 września a zakończyły się 11 października  Balem Seniora w pięknej sali redutowej „Hotelu pod Orłem”. Wtedy też został podsumowany plebiscyt, który spośród 23 osób nominowanych wyłonił „Seniora Roku 2019” (plebiscyt też był inicjatywą Rady Seniorów).
Strona internetowa  (www.seniorzybielsko.pl) – powstała by seniorzy mogli tam znaleźć potrzebne informacje.
Karta Seniora – przeznaczona dla seniorów 65+, która daje możliwość korzystania z rabatów czy ulg udzielanych przez partnerów programu „Miejsce przyjazne dla seniorów”. Póki co, w programie uczestniczą jednostki miejskie (Teatr Polski, Teatr Lalek Banialuka, Bielskie Centrum Kultury, Galeria BWA, M.D.K, BOSiR, itp.) a wkrótce dołączą również partnerzy prywatni. Aktualną listę ulg i partnerów można znaleźć na stronie internetowej. Mam nadzieję, że partnerów projektu będzie przybywać a tym samym seniorzy będą mogli korzystać z większej ilości ulg i rabatów.
„Senior aktywny na rynku pracy” - to projekt   realizowany wspólnie z Powiatowym i Wojewódzkim Urzędami Pracy. Od niektórych seniorów płynęły sygnały, że są zainteresowani powrotem na rynek pracy, najchętniej w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dlaczego ? Część twierdziła, że wnuki już w miarę odchowane, a oni mają czas i czują się na siłach by pracować, inni z kolei chcieli by spełnić jakieś swoje marzenia do czego potrzeba nieco więcej gotówki. Jest też grupa osób, którym emerytura nie wystarcza na wszystkie ich potrzeby. W ramach projektu zostały zorganizowane 3-dniowe warsztaty, na których przygotowywano uczestników do wymogów współczesnego rynku pracy, czyli  jak napisać CV, gdzie i jak poszukiwać pracy, jak sprawdzić wiarygodność oferty i pracodawcy i wiele innych przydatnych umiejętności. Mam wrażenie , że z czasem chętnych będzie przybywać i w przyszłym roku będzie można projekt kontynuować.
Tematem posiedzeń Rady Seniorów były, między innymi, tak ważkie zagadnienia jak „Służba zdrowia oczami  seniora – progi i bariery” czy „Przemoc w rodzinie (i nie tylko) wobec osób starszych”. Osoby starsze rzadko przyznają się do tego, że są krzywdzone przez swoich bliskich (przemoc fizyczna, psychiczna czy ekonomiczna). Często wstydzą się uważając, że źle wychowali swoje dzieci, ale również boją się swoich prześladowców. Dlatego tak ważne jest, by problem dostrzec odpowiednio wcześniej i zdążyć z pomocą.
– Niestety, mimo przychylności władz nie udało nam się doprowadzić do powstania w Bielsku–Białej poradni geriatrycznej, która jest bardzo oczekiwana przez seniorów – mówi Pani Elżbieta. Główną przyczyną jest brak kontraktu z NFZ, który nie ogłosił konkursu na świadczenia z zakresu geriatrii z powodu braku funduszy. Brakuje również lekarzy tej specjalizacji – w Bielsku–Białej mamy jednego, może dwóch lekarzy z taką specjalizacją.
– Od jakiegoś czasu zabiegamy również o to, by w naszym mieście powstało Centrum Seniora, czyli takie miejsce gdzie senior będzie mógł uzyskać przydatne dla niego informacje w różnych dziedzinach – między innymi gdzie i jak może załatwić swoją sprawę. Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze i w kolejnej kadencji ten postulat również będzie zrealizowany – relacjonuje Elżbieta Rosińska.
– Kończy się pierwsza kadencja, czyli czas na podsumowanie. Tyle zrobiliśmy. Zawsze można powiedzieć, że można było więcej. Jednak należy pamiętać, że to nasze początki i działaliśmy jednocześnie ucząc się. Chyba mogę powiedzieć, że mam satysfakcję z tego co udało się zrobić – podsumowuje Przewodnicząca Rady Seniorów  – I w tym miejscu chciałabym podziękować władzą miasta za przychylność z jaką spotykaliśmy się niemal na każdym kroku, za otwartość na sprawy osób starszych. To dodatkowa motywacja do działania. Dziękuję również członkom Rady Seniorów Miasta Bielska – Białej za ten wspólny czas poświęcony dla innych, za te cztery lata wspólnej pracy. Wszak robiliśmy to nie tylko dla seniorów ale także dla młodych, bo oni też kiedyś będą seniorami  – powiedziała na koniec pani Elżbieta.    
Krzysztof Kozik 
 


Lista Strefa seniora
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama