Kurier.BB – Gazeta Miejska
Fałszywe „Oblicza Śląska”
Fałszywe „Oblicza Śląska”

W Pedagogicznej Bibiliorekce Wojewódzkiej zorganizowano wystawą (gablotę) "Oblicza Śląska".

W ramach obchodów 20-lecia Województwa Śląskiego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej (podlegającej samorządowi z Katowic) zaprezentowano „wystawę” (gablotę ścienną) prezentującą zbiory książkowe PBW. Całość zatytułowano „Oblicza Śląska”. 
Oprócz kilku publikacji dotzcyczch Górnego Śląska - jak najbardziej wpisujących się w tematykę gabloty - zamieszczono tam tytuły ściśle związane z... terenem Bielska-Białej, Żywiecczyzną oraz Ziemią Częstochowską. Wśród prezentowanych publikacji znalazły się tytuły o takich obliczach Śląska jak: Rezerwaty przyrody Ziemi Częstochowskiej; Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne na terenie Komorowic Krakowskich; Zwyczaje i obrzędy ludowe na Żywiecczyźnie; Zabytki sztuki Jasnej Góry; Żywiecki strój mieszczański; Szlakiem drewnianych świątyń na Podbeskidziu. Czyżby autorzy wystawy, choć ich zadaniem jest edukacja nauczycieli, sami mieli kłopot z rozróżnieniem pojęć Śląsk i województwo śląskie, choć przecież to drugie składa się aż w połowie z ziem kulturowo i historycznie od Śląska odrębnych? O komentarz poprosiliśmy bielskiego historyka, dr Grzegorza Wnętrzaka.
Rodzi się pytanie czy to celowa polityka władz wojewódzkich odpowiedzialnych za kulturę dążących do odgórnej ślązyfikacji całego województwa czy też brak elementarnej wrażliwości na regionalną tożsamość i nasze dziedzictwo kulturowe samych pracowników biblioteki, połączony z brakiem podstawowej wiedzy historycznej? Niezależnie od odpowiedzi jedno wydaje się być jasne: fałszowanie rzeczywistości będzie się dziać dopóki, dopóty będziemy w tym województwie pod taką a nie inną jego nazwą, bo skojarzenie  i zbitkę Śląsk równa się województwo śląskie promują nawet ci, których celem powinna być rzetelna edukacja i wrażliwość na wartości regionalne. Najwyższy czas powiedzieć „nie” tego typu praktykom, tym bardziej że obojętność w tym względzie przyczynia się do wykorzeniania naszej własnej tożsamości niejako na życzenie i za nasze, podatników, pieniądze. 
 


Lista
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama