Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe

Podczas ostatniej sesji Rada Miejska przyjęła „Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z realizacji programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacj

W dokumencie tym podsumowano wszystkie działania związane ze współpracą miasta z organizacjami tzw. trzeciego sektora. W naszym mieście działa 560 podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Zajmują się one różnymi dziedzinami, począwszy od opieki społecznej, poprzez edukację, kulturę, sport, turystykę, na promocji zdrowia kończąc. 
Dlaczego o nich wspominam? Pamiętam zmarłego w zeszłym roku działacza społecznego Bogdana Osia, który przeszło 10 lat temu przy ulicy Komorowickiej wraz z Władysławą Pabijan prowadził Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO). Odbywały się tam zajęcia dla seniorów, a także ogólnodostępne, interesujące wykłady i dyskusje na tematy społeczne i filozoficzne. Po krótkim czasie funkcjonowania organizacji, Bogdan wyprowadził się z Bielska-Białej do Wrocławia. Na moje pytanie o powód przeprowadzki, powiedział, że nie czuje w naszym mieście atmosfery przyjaznej dla takich inicjatyw. Stolica Dolnego Śląska okazała się lepszym miejscem dla społecznej kreatywności.
Oczywiste jest, że byłe miasto wojewódzkie średniej wielkości, takie jak Bielsko-Biała, nie może w pełni konkurować z wielkimi aglomeracjami, które swym otoczeniem biznesowym i akademickim przyciągają ludzi z regionu i nie tylko. Trzeba jednak zwrócić uwagę na dwa zjawiska z lokalnego podwórka, o których Niezależni.BB wspomnieli podczas sesji w trakcie dyskusji na temat wspomnianego sprawozdania.
Po pierwsze, organizacje społeczne w większym stopniu winny być dostarczycielami wielorakich usług społecznych. Tam gdzie jest to możliwe, w obszarach opieki nad osobami starszymi czy dziećmi, edukacji, kultury czy sportu, instytucje miejskie nie powinny zastępować oddolnych organizacji, które sprawnie radzą sobie ze świadczeniem takich usług. Rolą miasta jest finansowe i organizacyjne wspieranie pracowników stowarzyszeń i fundacji, którzy często najlepiej znają potrzeby osób zainteresowanych ich działaniami. 
Po drugie, wiele stowarzyszeń i fundacji cierpi na niedobór środków finansowych. Najwięcej pieniędzy na działalność otrzymały one w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Po wyczerpaniu się przyznanych środków unijnych, niektóre organizacje zawiesiły działalność lub znacznie ograniczyły jej zakres. W budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027 znaleźć ma się nowy fundusz, z którego będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe. Urząd Miejski ma zamiar aplikować o środki unijne. Miejmy nadzieję, że odpowiednio wesprą one bielskich społeczników. 
Tomasz Wawak
 


Lista
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama