Uwaga, wybory!
Uwaga, wybory!

Wybory do rad osiedlowych nowej kadencji odbędą się w Bielsku-Białej w niedzielę, 16 czerwca.

Tak zdecydowali radni, podejmując uchwały o zarządzeniu wyborów oraz powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej. 
W naszym mieście istnieje 30 jednostek pomocniczych samorządu, zwanych osiedlami. Nie posiadają one osobowości prawnej, nie dysponują własnym budżetem, pełnią jedynie rolę konsultacyjną i integrującą lokalne społeczności. Rady Osiedli, rodzaj dzielnicowego samorządu, działają obecnie w 27 dzielnicach. Od 2015 roku, decyzją ówczesnej Rady Miejskiej, wybory radnych osiedlowych odbywają się w formule wyborów powszechnych, czyli każdą radę osiedla wybierają w głosowaniu mieszkańcy danej dzielnicy, posiadający prawo wyborcze. Obecna kadencja rad osiedlowych kończy się 10 maja, stąd konieczność zarządzenia nowych wyborów. Decyzją Rady Miejskiej odbędą się one 16 czerwca. 
Sprawne funkcjonowanie rad osiedlowych napotykało w ostatnich latach na wiele trudności, osiedlowi radni narzekali na brak komunikacji z Urzędem Miejskim, lekceważenie ze strony władz miasta i brak rzeczywistego wpływu na sprawy swojej dzielnicy. W nowej kadencji Rada Miejska i Prezydent Miasta podjęli szereg działań, zwiększających rolę i kompetencje rad osiedlowych. Już w grudniu, przy uchwalaniu nowego budżetu, w części na remonty dróg lokalnych, przewidziano dla każdej rady 100 000 zł, które mogła wykorzystać według własnego uznania. Z inicjatywy przewodniczącego Rady Miejskiej, Janusza Okrzesika, przygotowano zmiany statutów rad osiedlowych, zwiększające kompetencje konsultacyjne i doradcze jednostek pomocniczych, m.in. w zakresie opiniowania inwestycji miejskich na terenie danej dzielnicy. Z kolei prezydent Klimaszewski wydał zarządzenie, mające uporządkować i usprawnić komunikację urzędu z radami osiedli. Wszystkie te zmiany zmierzają do przekazania kompetencji na możliwie najniższy szczebel, by zapewnić bezpośredni wpływ mieszkańców na swoje najbliższe otoczenie.
Podczas sesji Rady Miejskiej 16 marca, przyjęta została uchwała o zarządzeniu wyborów na niedzielę, 16 czerwca. W trakcie dyskusji radni sformułowali szereg uwag, dotyczących samego przebiegu procedury wyborczej, obaw o frekwencję wyborczą i dalsze losy jednostek pomocniczych. Prawdopodobnie dalszy ciąg dyskusji w tej sprawie nastąpi na majowej sesji Rady Miejskiej, podczas której uchwalane będą nowe statuty rad, będące podstawowym dokumentem regulującym ich sposób działania. 
os
 

Rady Osiedli w Bielsku-Białej  (stan na 31 grudnia 2017)

 • Aleksandrowice  1778 (1484)
 • Beskidzkie  7436 (6223)
 • Biała Krakowska  6316 (5172)
 • Biała Północ  2696 (2223)
 • Biała Śródmieście  2510 (2140)
 • Biała Wschód  3287 (2668)
 • Bielsko Południe  4594 (3798)
 • Dolne Przedmieście  4131 (3432)
 • Górne Przedmieście  6752 (5621)
 • Grunwaldzkie  4191 (3438)
 • Hałcnów  8549 (6793)
 • Kamienica  6095 (4736)
 • Karpackie  9390 (7841)
 • Komorowice Krakowskie  5281 (4262)
 • Komorowice Śląskie  5350 (4250)
 • Kopernika  4712 (3929)
 • Leszczyny  5829 (4911)
 • Lipnik  6174 (4917)
 • Mieszka I 1539 (1285)
 • Mikuszowice Krakowskie 2735 (2277)
 • Mikuszowice Śląskie  7442 (6117)
 • Piastowskie  2200 (1863)
 • Polskich Skrzydeł  3162 (2597)
 • Słoneczne  5998 (5031)
 • Stare Bielsko  6539 (5206)
 • Straconka  3365 (2729)
 • Śródmieście Bielsko  4294 (3464)
 • Wapienica  10907 (8721)
 • Wojska Polskiego  4975 (4124)
 • Złote Łany 14439 (12120)

Pierwsza liczba oznacza liczbę mieszkańców, w nawiasie liczba wyborców.

 

 


Lista Samorząd to nie sam urząd
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama