Wiadomości – strona 9

Ekologia i finanse


Prezentujemy przegląd programów pomagających finansowo dokonać wymiany starych źródeł energii na nowe, ekologiczne.


12 zaległych projektów


Jak wynika z pisma podpisanego przez Sekretarza Miasta Igora Klisia, nie zostało zrealizowanych 12 projektów z budżetów obywalelskich z lat 2014-2019.


Wokół Ronda Galicyjskiego


Niedawno Rada Miejska przegłosowała decyzję o nadaniu rondu znajdującemu się u zbiegu ulic Hałcnowskiej i Nowohałcnowskiej nazwy Galicyjskie.


Aleja zasłużonych na deptaku?


Z pomysłem utworzenia na ulicy 11 Listopada alei zasłużonych wystąpił podczas jednej z ostatnich sesji Bronisław Szafarczyk.


Bielskie imiona: Hanna i Antoni


Bielski Urząd Stanu Cywilnego przedstawił dane statystyczne za rok 2019.


Będzie spalarnia odpadów?


Spalarni śmieci w Bielsku-Białej nie będzie. Ale może powstać „instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych”.


Ruszyło liczenie kotłów


W latach 2020 i 2021 w budynkach w zabudowie jedno i wielorodzinnej na obszarze Bielska-Białej liczone będą piece grzewcze.


Miasto dopłaca do rachunków!


„Miejski program związany ze zmianą systemu ogrzewania” (tzw. program osłonowy) pozwala częściowo zrekompensować zwiększone koszty zmiany systemu ogrzewania.


Matematyczna olimpiada


W sobotę, 11 stycznia 2020 r., w V Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej odbyły się zawody drugiego stopnia XV Olimpiady Matematycznej Juniorów.


Niemrawa walka ze smogiem


W wynikach badań zleconych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, prawie 60% respondentów wskazało na walkę ze smogiem jako na najpilniejszą potrzebę.


Więcej wiadomości:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Reklama

Reklama

Reklama