Kurier.BB – Gazeta Miejska
Dajemy z siebie więcej niż można oczekiwać

Rozmowa ze Zdzisławą Gruszczyk, Kierownikiem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej.

– Za nami trzy tygodnie pracy szkół i przedszkoli. Jak wygląda sytuacja w bielskich placówkach?
– Placówki oświatowe zostały zobowiązane do wdrożenia procedur opracowanych na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, dostosowanych, ze względu na swoją specyfikę, do charakteru i realiów pracy danej szkoły. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  ze względu na sytuację epidemiologiczną i zagrożenie zdrowia uczniów dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego może zawiesić zajęcia. W tej sprawie nasz organ dotychczas zaopiniował pozytywnie wnioski dotyczące zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny dla części klas w 3 szkołach. Są to 2 szkoły podstawowe i zespół szkół.
 
– Czy uczniowie, nauczyciele i dzieci stosują się do Państwa zaleceń?
– O to najlepiej byłoby zapytać uczniów, nauczycieli i dyrektorów placówek. 
W trakcie kontroli przeprowadzonych w szkołach w zakresie oceny stosowania zaleceń i wytycznych stwierdzono, iż placówkimają wdrożone procedury, jednak istotne jest aby wszyscy zainteresowani przestrzegali na co dzień reguł określonych w zaleceniach. 
 
– Obecnie mamy niski poziom zachorowań w Bielsku- Białej. Z czego to wynika?
– Na sytuację epidemiologiczną w naszym mieście należy patrzeć w kontekście sytuacji epidemiologicznej w Polsce - Europie – świecie. Trudno jest wyciągać wnioski na podstawie wyników obserwacji z krótkich odcinków czasowych. Na wyciąganie wniosków przyjdzie czas później. 
 
– Czy mieliśmy w naszym mieście większe, niebezpieczne ogniska lub ich zalążki?
– Oczywiście, podobnie jak w innych regionach, w naszym mieście zakażania wirusem SARS-CoV-2 mają charakter ognisk. Zgodnie z definicją ognisko zakażenia to co najmniej 2 przypadki powiązane ze sobą. Ogniska występowały i występują zarówno w środowisku domowym, zakładach pracy, a także w placówkach oświatowych.  
 
– Ile zachorowań musieliby Państwo odnotować, aby Bielsko- Biała znalazło się w żółtej  lub czerwonej strefie? Czy był okres kiedy Bielsko- Biała się do tych granic zbliżyło?
– To nie my decydujemy o tym w jakiej jesteśmy strefie ale Ministerstwo Zdrowia na podstawie informacji dotyczących liczby zakażeń na terenie naszego miasta i powiatu. Nic nie wiemy o tym aby nasze miasto było zagrożone przynależnością do żółtej lub czerwonej strefy, lecz jak widać nasilenie epidemii nie maleje i trudno przewidzieć co będzie w przyszłości.
 
– Ostatnie miesiące to okres nieustannej, wytężonej pracy z Państwa  strony. Często słychać narzekania, iż trudno się z Państwem skontaktować. Proszę powiedzieć jak wygląda to z Waszej strony.
– Jesteśmy instytucją walczącą z epidemią na pierwszej linii. Podejmowane przez nas działania często przekraczają zakres wynikający z ustawowych obowiązków. Mamy wiele dowodów napływających z otoczenia, że robimy to dobrze tzn. kompetentnie i dajemy z siebie więcej niż można by tego od nas oczekiwać. Docierają również do nas informacje o trudnościach w dodzwonieniu się, lecz uważamy, że wynika to z tych wielu zadań, którym staramy się sprostać.
 
– Jakie rady dałaby Pani wszystkim, którzy chcą zminimalizować groźbę zachorowania. Co z Państwa punktu widzenia jest kluczowe?
– Należy na bieżąco śledzić wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego i stosować się do zaleceń, które z nich wynikają. Przy zwalczaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 istotne jest przede wszystkim zachowanie zasad higieny osobistej,  przestrzeganie dystansu społecznego, chodzenie w masce, którą należy zasłonić nos i usta oraz mycie i dezynfekcja rąk, w oczekiwaniu na szczepionkę na 
COVID-19.
Nie bez znaczenia jest przestrzeganie zaleceń dotyczących dobrego stanu zdrowia, odpowiedniego odżywiania i wypoczynku, nabierania dystansu do bieżących spraw, gdyż stres nie jest czynnikiem sprzyjającym zdrowiu.
 
– Dziękuję za rozmowę.
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama