Kurier.BB – Gazeta Miejska
Drogowe ciekawostki

Czy wiesz, że…

  • Jednym z najdłuższych mostów, jaki powstał w Białej przed I wojną światową, był most nad potokiem Niwka. Powstawał on etapami. Część powstała w ramach inwestycji w miejskie kino w 1913 roku. Lokalna „Silesia” informowała: W dalszym toku radny dr Plessner, w imieniu komisji prawnej, finansowej i budowlanej poinformował o projekcie utworzenia miejskiego kinoteatru, na którego prowadzenie gmina posiada już koncesję. Komisja poleciła realizację projektu i budowę po wysłuchaniu ekspertów. Jako miejsce budowy polecone zostały nieruchomości na wschodnim końcu Augasse (ul. Nad Niwką) nr 73, 74 i 75, zakupione przez Kasę Oszczędności za 53 178 Koron. Nadto, kosztem 8000 Koron, potok Niwka będzie musiał być zasklepiony na 25 metrów w dół poniżej mostu ratuszowego i przykryty ogrodami. Wejście do kina powinno następować bezpośrednio z mostu na Niwce. W listopadzie postanowiono zasklepić Niwkę na długości 126 metrów w kierunku Bielska. Przygotowane plany zatwierdziło Starostwo Powiatowe w Białej 15 lutego 1914 r. Całość od Bielska do dzisiejszej ul. Ratuszowej ukończono w 1914 roku. 
  • Jednym z rozważanych w 2003 roku wariantów przebiegu północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej było poprowadzenie tunelu pod Łysą Górą w Mikuszowicach. Zwolennicy budowy tunelu przekonywali, że takie rozwiązanie jest bardziej przyjazne dla środowiska, pozwala w większym stopniu zachować pierwotny charakter dzielnicy i powoduje mniejsze uciążliwości dla otoczenia. Zwolennicy trasy naziemnej, doceniając argumenty przeciwników, zwracali uwagę, że zastosowanie tunelu nie ograniczy zmian w charakterze okolicy, ale je tylko przemieści, bowiem węzły zespolone (wjazdy i zjazdy) z obu stron tunelu muszą powstać. Dodatkowo trudniej wtedy będzie podłączyć drogi lokalne. Nie bez znaczenia jest też fakt, że rozwiązanie tunelowe jest znacznie droższe (trasa naziemna ok. 300 mln zł, tunelowa ok. 450 mln zł). Dodatkowo proponowany przebieg trasy tunelu skrajem Parku Krajobrazowego Beskidu Małego mógł doprowadzić do degradacji terenu poprzez zmianę stosunków wodnych, co wynikało z ekspertyzy opracowanej przez PAN. Uwzględniając te fakty władze miasta opowiadały się za wariantem trasy naziemnej.
  • Najdłuższą ulicą Bielska-Białej jest ulica Wyzwolenia, która ma aż 8541 m długości. O prawie półtora kilometra krótsza jest ulica Górska (7163 m). Trzecią co do długości ulicą naszego miasta jest ulica gen. Władysław Andersa  (6750 m).
  • Najkrótszą ulicą stolicy Podbeskidzia jest, znajdująca się pomiędzy ulicą Stojałowskiego a 11 Listopada, ulica - a jakże - Krótka, która ma zaledwie 28 m długości. Niewiele dłuższe są ulice Piwowarska na bielskiej Starówce oraz Pucka w Hałcnowie (obie mają po 36 m).
 
Przygotowując tekst korzystano z książki: Od szlaków handlowych po autostrady. Zarys dziejów drogownictwa na terenie Bielska i Białej, autorstwa Jacka Kachela wydanej z okazji 25-lecia Miejskiego Zarządu Dróg. 
 
Foto: MZD Bielsko-Biała
 
Zobacz też:


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama