Kurier.BB – Gazeta Miejska
Miejski Zarząd Dróg ma 25 lat

W ostatnim ćwierćwieczu za stan bielskich dróg odpowiada Miejskim Zarząd Dróg. 9 września instytucja świętowała jubileusz 25 lat istnienia.

Miejski Zarząd Dróg powstał w 1995 roku, aby łatwiej zarządzać i modernizować układu komunikacyjny miasta.  Ta kluczowa decyzja zapadła 21 marca 1995 roku. Dotychczasowy Referat Komunikacji i Utrzymania Dróg będący w Wydziale Gospodarki Miejskiej stał się jednostką budżetową o nazwie Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Celem jego działalności, jak czytamy w uchwale: jest pełnienie funkcji zarządcy dróg i zarządu ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej. Siedzibą jednostki ma być budynek przy ul Grażyńskiego 10, a dyrektora powołuje Zarząd Miasta. Uchwała wchodziła z dniem podjęcia, a podpisał ją ówczesny wiceprzewodniczący RM Henryk Juszczyk. 
Lokalna prasa oczywiście na swój sposób odnotowała ten fakt. Po pierwsze zauważyła, że nowa jednostka zostaje powołana z dniem 1 kwietnia, więc niejako na prima aprilis, a tekst wymownie zatytułowała: Nowy szyld - Stare dziury. Konkurs na dyrektora nowej jednostki wygrał  Wojciech Waluś, który sprawuje funkcję do dziś.
Jubileusz uczczono m.in. wydaniem książki: Od szlaków handlowych po autostrady. Zarys dziejów drogownictwa na terenie Bielska i Białej, której autorem jest Jacek Kachel. 
 
Foto: MZD Bielsko-Biała
 
Zobacz też:


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama