Kurier.BB – Gazeta Miejska
Żadne decyzje nie zostały podjęte

Jak zapewniają włodarze miasta, na razie żadna decyzja w sprawie powstania w Bielsku-Białej spalarni odpadów nie została podjęta.

Ożywiona dyskusja na temat budowy spalarni rozpoczęła się po uchwaleniu w styczniu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do budowy „instalacji termicznego przetwarzania odpadów”. 
 
Uchwała podjęta została w związku ze wzrostem kosztów zagospodarowania, w tym składowania, odpadów, które nie nadają się do recyklingu. Składowisko odpadów prowadzone przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. ma określoną pojemność, która cały czas się zmniejsza. Rozważano możliwość przekazania śmieci do zewnętrznych instalacji przetwarzania odpadów , jednak ceny przekazania z roku na rok lawinowo rosną. W efekcie bielszczanie płacą coraz więcej za swoje odpady. W takiej sytuacji – zdaniem władz miasta –jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest budowa własnej instalacji termicznego przetwarzania odpadów.  
 
Styczniowa uchwała Rady  Miejskiej umożliwiła Prezydentowi Miasta rozpoczęcie analiz, które dadzą odpowiedź na pytanie o dostępne technologie i ich potencjalne oddziaływanie na środowisko. Na razie żadne decyzje w tej kwestii nie zapadły.
Władze miasta poszukują także odpowiedniej lokalizacji ewentualnej inwestycji. Ze względu na dostęp do sieci ciepłowniczej poważnie brany jest pod uwagę należący do Thermy teren poprzemysłowy w Wapienicy, co spotkało się ze stanowczym protestem mieszkańców tej dzielnicy oraz okolicznych miejscowości powiatu bielskiego. Jak podkreślają w Urzędzie Miejskim w tej kwestii żadne decyzje także nie zapadły. Co więcej, urzędnicy zapewniają, że lokalizacja inwestycji – jeśli do niej dojdzie – będzie szeroko konsultowana z mieszkańcami. 
Ważnym elementem wpływającym na decyzję o ewentualnej realizacji inwestycji będzie także projekcja finansowa. Podobne inwestycje w innych miastach kosztowały między 200 a 400 mln złotych. Trudno przypuszczać, by władze miasta zdecydowały się na samodzielne finansowanie inwestycji z budżetu. Analizowane będą więc możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich i od prywatnych inwestorów, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Za przygotowanie wszystkich analiz odpowiedzialna jest spółka komunalna ZGO SA, która zajmuje się zagospodarowanie odpadów w naszym mieście. 
 
Pewne jest to, że sprawa budowy spalarni wróci jeszcze pod obrady Rady Miejskiej, gdyż niezbędne będą decyzje budżetowe oraz zgoda na utworzenie ewentualnej komunalnej spółki celowej do budowy i eksploatacji instalacji. Dodatkowo - już podczas przyjmowania uchwały w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów – radni klubu Niezależni.BB zapowiedzieli wniesienie – po zakończeniu konsultacji – projektu uchwały o referendum lokalnym. Jeśli taka uchwała zostanie przez Radę przyjęta, odbędzie się referendum, w którym zagłosować będą mogli wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej posiadający prawo wyborcze.
red
 
Czytaj też:


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama