Kurier.BB – Gazeta Miejska
Słoneczna energia za 15 mln złotych

Ponad 15 milionów złotych przeznaczone zostanie na dotacje na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.

W ubiegłym roku informowaliśmy o tym, że Bielsko-Biała nie zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii”, organizowanym przez Województwo Śląskie. Nasze miasto znalazło się tylko na tzw. „liście rezerwowej”, czyli wśród oczekujących na dalsze losy projektu. 
Bieżący rok przyniósł oczekiwany przełom i 11 maja 2020 roku została podpisana umowa między Miastem Bielsko-Biała a Instytucją Zarządzającą, przyznająca Bielsku-Białej dotację w wysokości 14,4 mln zł, czyli 95% wartości projektu. Pięcioprocentowy wkład własny miasta wyniesie 757 tysięcy złotych, łącznie do beneficjentów projektu trafi więc ponad 15 mln złotych. 
Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym konkretnym przypadku – z energii słonecznej. Najbardziej pożądanym efektem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych. 
 
Z dotacji będą mogli skorzystać mieszkańcy Bielska-Białej posiadający dom jednorodzinny na terenie miasta. Grant będzie można przeznaczyć na zakup i montaż instalacji OZE (Odnawialne Źródło Energii), a wyprodukowana energia może być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby bytowe. Można starać się o dofinansowanie do wysokości 95% kosztów. 
W ramach projektu planuje się sfinansowanie 1000 sztuk instalacji OZE, w tym:
  • 610 instalacji – paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej (dotacja do 14 250 zł)
  • 150 sztuk instalacji solarnych (kolektory słoneczne) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (dotacja do 9 500 zł)
  • 130 sztuk pomp ciepła do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania (dotacja do 28 500 zł)
  • 110 sztuk pomp ciepła na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (dotacja do 7 125 zł)
 
Na sesji Rady Miejskiej 25 sierpnia radni przyjęli „Regulamin naboru oraz realizacji” projektu grantowego, co umożliwi rozpoczęcie naboru wniosków najpóźniej 15 września. Szczegóły dotyczące składania wniosków i procedury przyznawania dotacji będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Miejskiego. 
 
Foto: Strefa Klimatyzacji


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama