Kurier.BB – Gazeta Miejska
Kiedy elektryczne autobusy?

Tabor bielskiego MZK czeka rewolucja. Kiedy można się jej spodziewać?

Według obowiązującej w Polsce ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 2018 roku w taborze przewoźnika w transporcie publicznym do 2025 roku powinno znajdować się co najmniej 30% pojazdów zeroemisyjnych. Dla bielskiego MZK, eksploatującego obecnie 131 autobusów, oznacza to konieczność posiadania za pięć lat już 26 autobusów elektrycznych. 
Według ustawy już w przyszłym roku powinno ich być co najmniej 7. A ile jest? Zero. Wszystkie autobusy miejskie są napędzane olejem napędowym. 
Zgodnie z zapisami tej samej ustawy udział pojazdów elektrycznych we flocie samochodów służbowych Urzędu Miejskiego powinien wynieść co najmniej 10% w roku 2022 i co najmniej 30% w 2025 roku. Obecnie UM użytkuje dwa samochody elektryczne, czyli… nieco ponad 1% całej floty urzędu i jednostek samorządowych. 
Przytoczone dane pokazują, jak dalece jesteśmy zapóźnieni w dziedzinie elektromobilności. Nadrobienie tych zaległości będzie bardzo kosztowne, potrzebne więc będzie sięgnięcie po środki zewnętrzne, zarówno rządowe jak i unijne. Właśnie z myślą o skutecznym pozyskiwaniu środków zewnętrznych władze miasta zdecydowały się opracować strategiczny dokument, wskazujący cele i metody działania w perspektywie kilkunastoletniej. Takie strategiczne dokumenty są bowiem nieodzownym elementem każdego wniosku o dotację. 
Na sierpniowej sesji Rada Miejska przyjęła dokument pt. „Strategia rozwoju elektromobilności w Bielsku-Białej. E-moBBility 2020-2035”. W tym obszernym, ale dość ogólnym dokumencie sformułowano cztery najważniejsze obszary, w których prowadzone będą działania samorządu. Są to: 
  • Modernizacja taboru autobusowego
  • Ograniczenie negatywnego wpływu transportu indywidualnego na środowisko
  • Zachęcenie mieszkańców do zmiany nawyków komunikacyjnych i wybrania transportu publicznego (wprowadzenie rozwiązań Smart City)
  • Ekologiczna flota pojazdów do realizacji zadań publicznych przez służby miejskie.
Działania w tych czterech obszarach mają zaowocować w perspektywie następnych lat poprawą jakości powietrza i unowocześnieniem transportu publicznego w mieście. 
Całość prac nad strategią elektromobilności sfinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet miasta nie poniósł żadnych kosztów opracowania. 
 
Foto: UM Oświęcim


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama