Kurier.BB – Gazeta Miejska
Maturzyści ponad przeciętną

Większość maturzystów z naszego regionu może planować swoją przyszłość, gdyż znane są już wyniki tegorocznych matur.

Spośród 1417 uczniów bielskich szkół ponadpodstawowych, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów, świadectwo dojrzałości otrzymało 1218 osób.
Jak czytamy w raporcie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, która ogłosiła wstępne informacje o tegorocznych wynikach egzaminu maturalnego, uczniowie z Bielska-Białej mogą być zadowoleni. Osiągnęli średnią 79,74 proc., podczas gdy średnia wojewódzka wyniosła 73,66 proc.
 
Zdawalność w liceach ogólnokształcących kształtowała się na poziomie 85,96 proc. Oznacza to, że z 1417 uczniów, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów, świadectwo dojrzałości otrzymało 1218 osób. Natomiast zdawalność w technikach utrzymała się na poziomie 71,02 proc. Tam do wszystkich egzaminów przystąpiło 1011 osób, a świadectwo dojrzałości uzyskało 718 osób.
W szkołach publicznych egzamin maturalny zdawało 1936 osób, a w niepublicznych 492. 
 
Średnie wyników z poszczególnych egzaminów prezentują się dla bielskich maturzystów następująco:
  • język polski - licea 94,85 proc., technika 90,31 proc.,
  • matematyka - licea 88 proc., technika 76,16 proc.,
  • język angielski - licea 96,18 proc., technika 93,07 proc.
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama