Kurier.BB – Gazeta Miejska
Jesteśmy coraz zamożniejsi

Tradycyjnie już pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało ranking zamożności polskich gmin.

Po raz pierwszy Bielsko-Biała znalazło się w nim w pierwszej dziesiątce zestawienia miast na prawach powiatu.
Zamożność Bielska-Białej, czyli dochód samorządu w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 2019 wynosiła 5 229,21 zł. To niezły wynik, dający stolicy Podbeskidzia 10 miejsce wśród miast na prawach powiatu. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajął Sopot, którego zamożność wyceniona została na 8718,19 zł. Z kolei najbogatszą gminą w kraju został Kleszczów (woj. łódzkie) z dochodem 37 679,45 zł na mieszkańca.
 
Warto zaznaczyć, że pozycja Bielska-Białej w prestiżowym rankingu „Wspólnoty” z roku na rok się podnosi.  Jeszcze osiem lat temu (rok 2012)  nasze miasto zajmowało 22 pozycję, 2014 - 17, a przez ostatnie dwa lata (2018 i 2019) klasyfikowane było na 12 miejscu.
 
Awans wywołany jest sukcesywnym wzrostem zamożności naszego miasta per capita. W 2015 roku wskaźnik ten  wynosił 4084,80, w 2017 -  4498,85 zł, by w roku 2019 po raz pierwszy przekroczyć  barierę 5 tysięcy złotych (5 229,21 zł)
.
W rankingu „Wspólnoty” zestawienia powstały w oparciu o analizę obiektywnych danych z Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019. W wyliczeniach brane były pod uwagę tylko dochody własne samorządów i otrzymywane subwencje. Pominięte zostały natomiast wpływy z dotacji celowych. Zdaniem twórców rankingu – zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych – dotacje takie mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ dużej dotacji inwestycyjnej wywindowałby samorząd bardzo wysoko w rankingu, ale byłby to awans chwilowy i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności. Wspomniana wcześniej suma dochodów własnych i subwencji dzielona była przez liczbę mieszkańców. 
 
jar


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama