Kurier.BB – Gazeta Miejska
Miasto ma kompostowniki

Dwa własne kompostowniki ma od niedawna Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Znajdują się one na terenie należącym do miasta przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisław Szumca przy ul. Akademii Umiejętności 1.
Testowo część trawy i liści zebranych z miejskich terenów przez nowo utworzoną Spółdzielnię Socjalną Synergia, która zajmuje się pielęgnowaniem terenów zielonych, oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonujący wszelkie prace interwencyjne związane z zielenią - będzie trafiać do kompostowników, a nie jak do tej pory do Zakładu Gospodarki Odpadami. - Powstałego w ten sposób kompostu nie będziemy mogli rozdawać mieszkańcom, bo musielibyśmy uzyskać specjalny certyfikat i przejść procedury. Będzie to natomiast kompost na potrzeby miasta, miejskich parków i terenów zielonych, którymi zarządzamy. Wszystko w myśl hasła: zmieniamy myślenie na zielone – mówi ogrodnik miejski Dariusz Gajny.
Wydział Gospodarki Miejskiej opracował też regulamin dotyczący tego, co można w kompostownikach składować. To trawa, liście czy zrębki. Nie mogą być tam składowane np. gałęzie i liście pewnych drzew, z uwagi na hamowanie rozwoju organizmów odpowiedzialnych za próchnicę.
 
źródło: UM Bielsko-Biała
Foto: zbiory D. Gajnego


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama