Kurier.BB – Gazeta Miejska
Nowości dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy są obecnie przyjmowani na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6.

Zmiany związane są z powstaniem w Urzędzie Miejskim Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, który przejął cały zakres zadań byłego Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z elektronicznego systemu kolejkowego i umówić wizytę na konkretną godzinę.
Obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) odbywa się w pok. 101 i została włączona do elektronicznego systemu kolejkowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Daje to możliwość internetowego umawiania wizyt na określoną godzinę. Obsługa spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się w pok. 117, a spraw transportu drogowego (w tym taksówek) w pok. 118.
 
Na wizytę można się umówić także poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego (www.bielsko-biala.pl).
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama