Kurier.BB – Gazeta Miejska
Zmiany w szkołach średnich

26 maja radni dokonali formalnych zmian w sieci szkół średnich.

Najważniejszą jest włączenie powstałej w styczniu Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11 – kształcącej w branżach spedycyjno-logistycznej i handlowej – w struktury Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego mieszczącego się przy ul. Komorowickiej.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 11 powołana została do życia w styczniu bieżącego roku. Placówka będzie kształcić Placówka będzie kształcić w zawodach magazynier – logistyk i sprzedawca. Nic więc dziwnego, że swoją siedzibę będzie miała w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego przy ul. Komorowickiej. Popularny „Ekonom” ma bogatą bazę lokalową oraz wykwalifikowaną kadrę potrzebną do prowadzenia tego typu szkoły. – Jest zapotrzebowanie na zawody, w których ta palcówka będzie kształcić. Zespół Szkół Ekonomicznych podpisuje umowy z pracodawcami, stąd też koniecznym wydaje się włączenie Branżowej Szkoły I Stopnia do zespołu szkół – mówił podczas majowej sesji Rady Miejskiej zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej Krzysztof Bańczyk. 
 
Podczas majowej sesji dokonano także innych zmian formalnych w strukturze bielskiego szkolnictwa średniego. Radni zdecydowali o likwidacji Liceum Handlowego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego, a także likwidacji Technikum Mechanicznego i Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Szkoły te nie kształcą uczniów już od wielu lat, gdyż obecny system oświaty nie obejmuje tego typu placówek. 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama