Kurier.BB – Gazeta Miejska
Samorząd ma 30 lat!

27 maja minęło 30 lat od pierwszych wyborów do odrodzonego samorządu lokalnego. Od tego czasu radni spotkali się na 426 sesjach i podjęli 8824 uchwały.

Radnymi naszego miasta były od 1990 roku 153 osoby. O tym, jak bardzo rozwinął się bielski samorząd świadczy fakt, że w pierwszym rocznym budżecie naszego miasta (1991 rok) wydatki wynosiły 26 milionów (po denominacji), zaś w tym roku planowane są one na kwotę 1 mld 569 mln. 
Obecna kadencja jest już ósmą kadencją samorządu. W tym czasie funkcję radnego sprawowały 153 osoby, z czego 65 radnych wybieranych było co najmniej dwukrotnie, a 35 - więcej niż dwa razy. Rekordzistą jest Franciszek Nikiel, który mandat radnego sprawował przez 24 lata (6 kadencji) - od roku 1990 aż do 2014. Także 6 razy wybierany był na radnego Henryk Juszczyk, który jednak mandat sprawował znacznie krócej, gdyż trzykrotnie się go zrzekał ze względu na objęcie stanowisk Zastępcy Prezydenta bądź Pełnomocnika Prezydenta Miasta). Z obecnych radnych największy staż mają Piotr Ryszka, Roman Matyja i Janusz Okrzesik, którzy reprezentują mieszkańców w Radzie już po raz piąty.  Piotr Ryszka jest jedynym radnym obecnej kadencji, który mandat zdobył po raz pierwszy w wyborach  1990 roku. Ryszka radnym był przez trzy kadencje - do roku 2002, a następnie w kadencji VII (2014-2018) i obecnej, VIII. 
Bogatą historię samorządową ma także obecny Przewodniczący Rady Janusz Okrzesik, który po raz pierwszy mandat radnego objął w 1994 roku (II kadencja) i  sprawował go do roku 2009, kiedy zrzekł się funkcji radnego po wyborze na prezesa piłkarskiego TS Podbeskidzie. Do Rady Okrzesik wrócił w 2018  roku. Warto przypomnieć, że Okrzesik sprawował już funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w latach 1998-1999.
 
Pierwsza sesja bielskiej Rady Miejskiej odbyła się 5 czerwca 1990 roku. Od tego czasu Radni spotykali się na sesjach 426 razy. Najbardziej pracowita była III kadencja Rady w latach 1998-2002, gdy radni obradowali na 67 sesjach. Najmniej posiedzeń Rady odnotowano w poprzedniej kadencji (2014-2018), kiedy sesje zwoływane były 46 razy. O jedną sesję więcej (47) odbyła Rada VI kadencji działająca w latach 2010-2014.
W tym czasie radni podjęli 8824 uchwały. Najowocniej pracowała Rada IV kadencji (2006-2010) która przyjęła 2123 uchwały. Najmniej uchwał podjęła rada pierwszej kadencji - 790. 
 
Radni obecnej kadencji, która rozpoczęła się końcem 2018 roku spotykali się dotychczas na 19 sesjach i przyjęli 450 uchwał.
O tym, jak przez te 30 lat zmieniły się realia bielskiego samorządu świadczą rosnące wydatki. W 1990 roku wydatki budżetu wynosiły 17 milionów złotych (po denominacji), a w roku 1991, który był pierwszym pełnym rokiem działania samorządu – 26 milionów. Próg 500 milionów przekroczony został w roku 2007, zaś miliarda - w 2018. W tym roku plan budżetu przyjęty przez Radę Miejską po raz pierwszy w historii opiewa na kwotę ponad 1,5 miliarda złotych (1 mld 569 mln zł). 
Co ciekawe, nie zawsze budżet Bielska-Białej był deficytowy. W latach 1991-92  miejska kasa miała kilkumilionową nadwyżkę dochodów. Najwięcej na inwestycje wydano w latach 2009 – 33% ogółu wydatków  (250 mln zł). Kwotowa największe inwestycje poczyniono w roku 2019 - 291 milionów, co stanowiło 22% ogółu budżetu miasta.
Jarosław Zięba
 
Na zdjęciu: Sesja Rady Miejskiej I kadencji. Czy ktoś rozpoznaje osobę stojącą na mównicy pod herbem Białej? Tak, to Jacek Bożek z Klubu Gaja.


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama