Kurier.BB – Gazeta Miejska
Coraz bliżej realizacji

O zmianach w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z jej Prezesem Maciejem Jeleniem rozmawia Jarosław Zięba.

– Celem Agencji Rozwoju Regionalnego jest promocja potencjału gospodarczego Bielska-Białej i regionu. Do niedawna niewiele było słychać o działaniach spółki, jednak w ostatnim czasie nastąpiło wyraźne ożywienie waszych działań.
– Misją Agencji jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Ważne jest więc, aby w takich momentach jak teraz spółka była bardzo aktywna i scalała różne instytucje wsparcia biznesu. Bardzo mocno zacieśniamy współpracę z Regionalną Izba Handlu i Przemysłu, Start-upem Podbeskidzie, rozpoczynamy wspólne projekty z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości. Nasze organizacje nie powinny ze sobą konkurować, a połączyć siły i wspólnie wspierać rozwój biznesu w naszym regionie. 
Najważniejszym jednak wydarzeniem było podpisanie, na początku marca,  listu intencyjnego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
 
– Co nam da współpraca z KSSE?
– Na jego mocy Agencja Rozwoju Regionalnego będzie w imieniu Bielska-Białej operatorem w kontaktach ze Strefą. Zakres porozumienia jest szeroki, ale bardzo obiecujący. Ważnym tematem, obecnym od wielu lat, który udało się wreszcie dopiąć i sformalizować, jest rozpoczęcie działań w celu stworzenia podstrefy bielsko-żywieckiej. Jest to istotne, bo tereny z naszego regionu, na których operuje Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna dzisiaj są w zarządzaniu podstrefy żorsko-jastrzębskiej.  Z punktu widzenia miasta takiego jak Bielsko-Biała oraz powstałej niedawno Aglomeracji Beskidzkiej, umożliwi to wzmocnienie roli miasta i okolicy. Ten zapis na to pozwala. Kolejnym ważnym elementem współpracy będzie  aktywizacja rozwoju nowych inwestycji na terenie Bielska-Białej, w tym tworzenie nowych miejsc pracy z wykorzystaniem ustawy  mówiącej o Polskiej Strefie Inwestycji.
Następnym tematem jest wspólne działanie na rzecz wzmocnienia potencjału naukowego na Podbeskidziu poprzez wskazywanie profili kształcenia zawodowego i wyższego, które będą dopasowane do potrzeb rynku oraz oczekiwań inwestorów.
Chcemy także współpracować ze Strefą w ramach Digital Innovation Hub (DIH). Nasza Agencja posiada nowoczesny FabLab, czyli centrum kreacji druku 3D i nowoczesnych technologii w zakresie wprowadzania Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach. Zostaliśmy przez Strefę zaproszeni do współpracy, aby razem tworzyć duże regionalne centrum w zakresie szeroko pojętych nowoczesnych technologii cyfrowych, w szczególności wspomnianego wcześniej Przemysłu 4.0.
 
– Zostaliście też właścicielem sąsiadującego z waszą siedzibą budynku przy ul. Cieszyńskiej 367, w którym mieści się Bielskie Centrum Przedsiębiorczości.
– 16 marca, w zamian za objęcie nowej emisji akcji, przejęliśmy tę nieruchomość od Gminy Bielsko-Biała. Takie działanie umożliwia nam stworzenie większego kompleksu. Ten budynek, ze względu na to, że przez wiele lat nie był remontowany, odbiega jednak od nieruchomości, które posiada już Agencja. Chcemy go więc zmodernizować i unowocześnić. W pierwszym etapie zrobimy jego termomodernizację oraz zamontujemy na dachu panele fotowoltaiczne, aby obiekt odpowiadał dzisiejszym wymogom w zakresie ogrzewania i ekologii. Przygotowany jest już projekt, dzięki któremu chcemy na ten cel pozyskać prawie 2 miliony zł funduszy zewnętrznych.
Co ważne, budynek nie zmieni swojej funkcji. Chcemy, aby dotychczasowi najemcy, łącznie z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości, w nim pozostali. Naszym planem jest stworzenie tutaj dobrego miejsca dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 
– Jesteście także coraz bliżej pozyskania budynku i kortów przy ulicy Partyzantów, gdzie spółka chce stworzyć centrum aktywności międzypokoleniowej.
– Przygotowaliśmy montaż finansowy inwestycji, której celem jest przywrócenie świetności pałacyku powstałego w 1928 roku oraz przywrócenie funkcji sportowej obiektu, czyli ponowne oddanie do użytku kortów tenisowych. Realizacja tego projektu możliwa jest jedynie w przypadku uzyskania preferencyjnego finansowania inwestycji z przeznaczeniem na cele rewitalizacyjne. Na realizację tej inwestycji chcemy pozyskać niskooprocentowaną pożyczkę rewitalizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego. 
15 czerwca, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARR SA, podjęta została uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie prawa własności nieruchomości przy ulicy Partyzantów 59. Oznacza to, że wszystkie najważniejsze formalności do wystąpienia o wspomniany już preferencyjny kredyt są spełnione. Oczywiście musimy jeszcze wszystko formalnie sfinalizować, ale kluczowe decyzje zostały podjęte. 
 
– Co z takim razie znajdzie się na Partyzantów 59?
Chcemy, aby część sportowa obejmowała m.in. korty tenisowe i boiska do badmintona, który jest w naszym mieście coraz popularniejszy, a nie posiada odpowiedniej infrastruktury. 
Z kolei do pałacyku chcemy, m.in. przenieść z obiektów Agencji przy ulicy Cieszyńskiej laboratorium FabLab.  Będzie on rozwijany  ramach wspomnianego wcześniej Digital Innovation Hub. Laboratorium chcemy udostępnić zarówno młodzieży, jak i seniorom, którzy będą mogli się z bliska zapoznać, popróbować i oswoić z nowoczesnymi technologiami. 
Drugą funkcją budynku będzie centrum aktywności socjalnej zorganizowane w oparciu o FabLab, co-working oraz ideę social innovation, umożliwiającą wdrażanie projektów w zakresie kreatywnego rozwoju, innowacji społecznych czy aktywności kulturalnej — dostępnego dla wszystkich, umożliwiającego podniesienie kompetencji zarówno społecznych, jak  i zawodowych na rynku pracy,
Poza tym w budynku chcemy zorganizować przestrzeń służącą wspieraniu przedsiębiorczości  – sale szkoleniowe czy biura co-workingowe. Będą też pomieszczenia z powierzchnią komercyjną pod wynajem  pod kątem działalności usługowej.
 
– Kiedy projekt doczeka się realizacji?
– Chcielibyśmy rozpocząć inwestycję najpóźniej wiosną przyszłego roku. Cały obiekt funkcjonował będzie w 2023 roku, natomiast same korty powinny być udostępnione szybciej. 
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama