Kurier.BB – Gazeta Miejska
Samorządowy biznes

Aqua, Therma, Suez czy MZK to spółki komunalne, z którymi każdy z bielszczan styka się na co dzień. Ale bielski samorząd jest właścicielem aż 13 spółek.

Czym zajmują się te firmy? Przynoszą miastu zysk czy musimy do nich dopłacać? 
Zgodnie z przepisami, aby spółka kapitałowa mogła zostać założona przez gminę, jej działalność musi polegać wyłącznie na wykonywaniu zadań publicznych. Gmina nie może więc ani tworzyć spółki, ani do niej przystępować w żadnym innym celu, jak tylko do realizacji tych zadań. Zadania publiczne, które może wykonywać gmina, to zadania własne, a więc należące wyłącznie do jej właściwości.
Do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy: wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych (w Bielsku-Białej Aqua S.A.), utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych (SUEZ S.A.), wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (Zakład Gospodarowania Odpadami S.A.), zaopatrzenia w energię cieplną (PK Therma sp. z o.o.) czy zapewnienie komunikacji publicznej (MZK sp. z o.o.). 
 
Bielsko-Biała jest jednak właścicielem spółek, które prowadzą także inną działalność. 
 
Zieleń Miejska
Szeroki zakres działalności ma Zieleń Miejska sp. z o.o., która zarządza cmentarzami komunalnymi, prowadzi zakład pogrzebowy. Spółka zarządza także lasem komunalnym (Cygański Las), prowadzi szkółkę roślin i sklep ogrodniczy oraz świadczy usługi ogrodnicze. 
W 2019 roku spółka zanotowała stratę w wysokości 115 tysięcy złotych, choć jeszcze rok wcześniej bilans zamknięty został zyskiem w wysokości ponad 600 tysięcy złotych.
 
Beskidzki Hurt Towarowy
Spółka bardziej znana jest jako „Giełda w Wapienicy”. Firma posiada hale, w których prowadzony jest codzienny handel, głównie artykułami spożywczymi. W każdą niedzielę kupić tu można z kolei meble, garderobę oraz wszystko, co może się przydać w domu, ogrodzie, firmie, warsztacie czy na wyjeździe. Dziesiątki straganów czynne są od godziny 7.00 do 12.30. 
Dodatkowo spółka wynajmuje powierzchnie magazynowe,  które nie są wykorzystywane w handlu. Swoją siedzibę ma tu m.in. bielski oddział firmy kurierskiej GLS.
W roku 2019 spółka osiągnęła największy zysk w historii - ponad 1,1 miliona złotych. 
 
ZIAD
ZIAD to spółka, która przede wszystkim znana jest z zarządzania koleją gondolową na Szyndzielnię oraz stokiem narciarskim Dębowiec. Warto jednak pamiętać, że spółka prowadzi także znajdujący sie przy Alei Armii Krajowej Hotel Dębowiec, centrum szkoleniowe oraz organizuje targi, m.in. Międzynarodowe Targi  Energetyczne ENERGETAB. To właśnie ta ostatnia działalność jest najbardziej dochodowa. Zyski z targów pozwalają nie tylko pokryć stratę z pozostałem działalność (stok Dębowca czy hotel), ale także wypracować solidną nadwyżkę. ZIAD wypracowuje co roku zysk sięgający 2 milionów złotych. 
 
Bielsko-Bialskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego
Powstałe w 1997 roku Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. posiada w swoim zasobie 296 mieszkań przeznaczonych na wynajem. Mieszkania w TBS wynajmują głównie rodziny, które mają średnie dochody i nie stać ich na zakup własnego mieszkania.  Spółka wynajmuje także garaże oraz lokale użytkowe. Od 2012 roku bielski TBS zarządza również wspólnotami mieszkaniowymi.
Od kilku lat spółka osiągając zysk rzędu 20-40 tysięcy złotych rocznie. Jeszcze w tym roku BB TBS chce rozpocząć nową inwestycję, pierwszą od kilkunastu lat.
Jarosław Zięba
 

Czy wiesz, że…

  • Jeszcze w tym roku Zieleń Miejska uruchomi spopielarnię zwłok. Jak zapewnia prezes Zieleni Miejskiej Aleksander Adamiec, piec będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu urządzeń w Polsce. Ma to zapewnić dostawca urządzenia, firma Facultative Technologies, która jest  jedną z najbardziej uznanych firm w tej branży nie tylko w Europie, ale i na świecie. W Polsce tylko dwie spalarnie posiadają piece ich produkcji. Piec zamontowany zostanie w istniejącej na cmentarzu komunalnym kaplicy.
  • Akcje spółki wodociągowej Aqua S.A. notowane są na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie rynku NewConect. Aqua S.A. zadebiutowała na parkiecie 30 września 2009 roku. Wyemitowanych zostało 12 986 996 akcji. Kurs jednej w dniu debiutu wynosił 12,90 zł. Najwyższy kurs jaki osiągnęły akcje bielskiej firmy to 16,70 zł (27 czerwca 2019 roku). Obecnie (18.06) akcje Aquy warte są 15,50 zł.
  • Najnowszą spółką komunalną w Bielsku-Białej jest Miejski Zakład Komunikacyjny. Spółka prawa handlowego powstała na bazie działającego wcześniej zakładu budżetowego 1 stycznia 2020 roku. Zmiana formuły prawnej działania ma ułatwić przeprowadzenie gruntownych zmian w funkcjonowaniu bielskiej komunikacji publicznej.
  • Od roku 2014 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi laboratorium druku 3D i technologii modelowania przestrzennego. To nowoczesne centrum edukacyjne, stało się także centrum innowacji i nowych technologii z zakresu szybkiego prototypowania i inżynierii odwrotnej inaczej zwanej odtworzeniową. W chwili obecnej FabLab rozszerza swoją działalność poprzez zwiększenie zakresu oferowanych technologii o tzw. technologie Przemysłu 4.0 a więc: internet rzeczy, sztuczną inteligencję, rozszerzoną rzeczywistość technologie chmurowe czy też nowoczesne materiały. Będący na etapie organizacji HUB Innowacji Cyfrowych (DIH) tworzony jest wspólnie z partnerami regionalnymi w tym Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

 

Zobacz też:

 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama