Kurier.BB – Gazeta Miejska
Co dalej w sprawie spalarni?

Styczniowa uchwała Rady Miejskiej w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do budowy „instalacji termicznego przetwarzania odpadów” stanowi początek drogi.

Uchwała Rady umożliwia Prezydentowi Miasta rozpoczęcie analiz, które dadzą odpowiedź na pytanie o dostępne technologie i ich potencjalne oddziaływanie na środowisko. Jest to problem, który budzi największe kontrowersje wśród mieszkańców.
Innym konfliktowym problemem, którego rozwiązania będą poszukiwały w procesie analiz władze miasta, będzie lokalizacja inwestycji. Dziś wiadomo jedynie, że ze względu na dostęp do sieci ciepłowniczej poważnie brany jest pod uwagę należący do Thermy teren poprzemysłowy w Wapienicy. Żadne decyzje w tej sprawie jednak nie zapadły, a z nieoficjalnych informacji płynących z Ratusza wynika, że nie jest to jedyna opcja.
Nadal nie wiadomo nic pewnego na temat wielkości instalacji. Na podstawie innych tego typu inwestycji można szacować, że opłacalna ilość przetwarzanych odpadów może wynosić około 200 tys. ton rocznie. Takiej ilości odpadów (a właściwie tych frakcji odpadów, które mogą być poddane spalaniu) nie produkujemy w Bielsku-Białej, dlatego w najbliższym czasie należy spodziewać się rozmów z pobliskimi samorządami na temat poszerzenia rynku dla bielskiego zakładu.
Przedmiotem analiz będzie też zapewne montaż finansowy przedsięwzięcia. Podobne inwestycje w innych miastach kosztowały między 200 a 400 mln złotych, trudno przypuszczać, by władze miasta zdecydowały się na samodzielne finansowanie inwestycji z budżetu. Analizowane będą możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich i od prywatnych inwestorów (w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego). 
Za przygotowanie analiz odpowiedzialna jest spółka komunalna ZGO SA. 
Prawdopodobnie dopiero po wyborze technologii oraz analizie ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia rozpoczną się rzeczywiste konsultacje społeczne. Kiedy się odbędą i w jakiej formie – na tym etapie nikt nie jest w stanie rzetelnie odpowiedzieć. 
Sprawa budowy spalarni wróci jeszcze pod obrady Rady Miejskiej, gdyż niezbędne będą decyzje budżetowe oraz zgoda na utworzenie ewentualnej komunalnej spółki celowej do budowy i eksploatacji instalacji. Dodatkowo podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej radni klubu Niezależni.BB zapowiedzieli wniesienie – po zakończeniu konsultacji – projektu uchwały o referendum lokalnym. Jeśli taka uchwała zostanie przez Radę przyjęta, odbędzie się referendum, w którym zagłosować będą mogli wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej posiadający prawo wyborcze.
O działaniach związanych ze spalarnią na bieżąco będziemy informowali na łamach Kuriera.BB.


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama