Kurier.BB – Gazeta Miejska
12 zaległych projektów

Jak wynika z pisma podpisanego przez Sekretarza Miasta Igora Klisia, nie zostało zrealizowanych 12 projektów z budżetów obywalelskich z lat 2014-2019.

O stan realizacji projektów budżetu obywatelskiego podczas jednej z sesji zapytał radny Roman Matyja, zaniepokojony brakiem prac związanych z realizacją zwycięskiego projektu z Mikuszowic Śląskich z roku 2019. Jak się okazało – o czym pisaliśmy kilkukrotnie na łamach Kuriera.BB – niezrealizowanych projektów jest więcej. Odpowiadając na pytanie radnego Sekretarz Miasta Igor Kliś wymienił 12 niezrealizowanych do dziś projektów. Najstarszy dotyczy II edycji budżetu obywatelskiego, czyli roku 2015 („Skończenie remontu sali rehabilitacyjnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej”). 
Jednym z najgłośniejszych, niezrealizowanych projektów jest modernizacja amfiteatru w Lipniku. Projekt wygrał w głosowaniu w roku 2017, jednak jak do tej pory prace związane z jego realizacją nawet się nie zaczęły. Początkowo realizacja projektu nie była możliwa ze względu na skomplikowaną sytuację własnościową terenu, na którym zlokalizowany jest amfiteatr. Teren nie jest bowiem w całości własnością miasta, jego część należy do Nadleśnictwa Bielsko. Gdy związane z tym problemu udało się rozwiązać, okazało się, że… projekt został niedoszacowany i środki przeznaczone na zadanie nie wystarczają na jego realizację. Odbyło się już kilka przetargów, niestety we wszystkich oferowana przez wykonawców kwota znacznie przekraczała zaplanowany budżet. W ostatnim przetargu, przeprowadzonym w listopadzie i grudniu 2019 roku najniższa oferta opiewała na kwotę 2 358 711,02 zł. Tymczasem gmina i nadleśnictwo przeznaczyły na realizację zadania niespełna 1,6 miliona zł. 
Poza wspomnianymi projektami nie został zrealizowany także projekt „Parking poniżej Szkoły Podstawowej nr 20 na os. Złote Łany” wybrany w roku 2018 oraz 9 projektów z roku 2019. Są to: „Zielona Plaża Miejska”, „Budowa Mini-Miasteczka Rowerowego na Osiedlu Beskidzkim”, „Rozwój infrastruktury przyjaznej mieszkańcom na terenie Manhattanu w Wapienicy”, „Bezpieczeństwo przy kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich, ul. Cyprysowa”, „Miejsca parkingowe dla Osiedla (Mikuszowice Śląskie), „Remont chodnika od ulicy Lipnickiej 66 do ul. E. Dembowskiego”, Wykonanie placu zabaw w rejonie ulicy Asnyka w Bielsku-Białej, „…bo łączy nas Lipnik” oraz „Utwardzenie terenu nieruchomości przy ul. Brodzińskiego w celu umożliwienia dojazdu służb interwencyjnych oraz wykonania miejsc postojowych w tym dla osób niepełnosprawnych”. 
Jak zapewnia Igor Kliś większość spośród zaległych projektów przewidziana jest do realizacji w roku 2020, po uzyskaniu odpowiednich zgód i przeprowadzeniu postępowań przetargowych.
Analizując problemy z realizacji projektów z lat wcześniejszych Rada Miejska w marcu, w nowej uchwale  w sprawie budżetu obywatelskiego, wprowadziła możliwość zastosowania tak zwanej puli prezydenckiej. Miały to być środki, z których realizowana mogła być dopłata do projektu – w razie konieczności – do 10% pierwotnych kosztów. Niestety zapisy te nie weszły w życie, gdyż zostały zakwestionowane przez Wojewodę Śląskiego. 
Przypomnijmy też, że od budżetu obywatelskiego 2020 – na wniosek Niezależnych.BB – zaostrzony został proces weryfikacji projektów jeszcze przed ich zatwierdzeniem do powszechnego głosowania. 
 
Jarosław Zięba
 
Na zdjęciu: amfiteatr w Lipniku
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama