Kurier.BB – Gazeta Miejska
"Piątka" i technika

Tradycyjnie, na początku stycznia opublikowany został prestiżowy ranking liceów i techników miesięcznika „Perspektywy”.

Po raz kolejny najlepszą szkołą województwa śląskiego zostało bielskie V Liceum Ogólnokształcące. Po raz pierwszy wśród dziesięciu najlepszych techników województwa znalazły się aż 3 placówki z Bielska-Białej.
Dobre licea
Po raz kolejny najwyżej w rankingu znalazło się V Liceum Ogólnokształcące. Choć popularna „Piątka” w rankingu krajowyjm spadła 20 miejsce (z 13.), po raz kolejny pokazała, że należy do krajowej czołówki. Bielskie liceum po raz kolejny zostało także najlepszą szkołą w województwie śląskim.
Wysoką pozycję utrzymały także LO Katolickiego Towarzystwa Szkolnego i III LO im. S. Żeromskiego, które ponownie znalazły się w pierwszej setce liceów w kraju. LO KTK jest 64. w kraju i 4. w województwie, zaś „Żerom” odpowiednio 72 (awans z 88) i 5. Wszystkie wymienione szkoły uzyskały status „Złotej Szkoły”. Niestety do rangi „Srebrnej Szkoły” powróciło LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, które sklasyfikowane zostało na 246 pozycji. Niestety „Rejowi” nie udało się utrzymać bardzo wysokiej (110.) pozycji)z zeszłego roku. Wszystko wskazuje na to, że zeszły rok był wyjątkowy dla LO im. Reja, gdyż w roku 2018 szkoła była na poziomie podobnym do tegorocznego (259 miejsce).
Tytuł „Złotej Szkoły 2020” wśród liceów, przyznawany szkołom sklasyfikowanym na pierwszych 200 miejscach rankingu, otrzymało także I LO im. M. Kopernika. „Kopernik” w krajowym zestawieniu awansował na 116 miejsce (ze 142.), zaś w województwie z 17. na 13.
Swoje pozycje powtórzyły LO Zgrom. Córek Bożej Miłości im. Fr. Lechner (32 w województwie i 279 w kraju) oraz VIII LO im. H. Chrzanowskiej (odpowiednio 59. i 536.)
Spadek zanotowały Dwujęzyczne LO im. W. Kopalińskiego (ze 182 na 34 miejsce w kraju) oraz IV LO. im. KEN (z 585. na 659. lokatę).
 
Coraz lepsze technika
Bardzo dobrze w rankingu wypadły bielskie technika, z których aż 3 znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu tych szkół w wojeówdztwie śląskim. Co ciekawe, Bielsko-Biała jest jedynym miastem z województwa, które w pierwszej dziesiątce miało więcej niż jedną szkołę. 
Najwyżej spośród bielskich techników sklasyfikowane zostało Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej, które znalazło się na 3 miejscu wśród techników województwa śląskiego oraz na 29 w kraju (awans z 47.) Tuż za nim (6. w województwie i 44 w kraju) znalazło się Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych, ubiegłoroczny lider bielskiego zestawienia.  W pierwszej dziesiątce rankingu wojewódzkiego znalazło się jeszcze Technikum nr 11 z Zespołu Szkół im. J. Tuwima, które zajęło 9 miejsce w województwie i 62. w kraju. To spory awans tej szkoły, która po roku przerwy powróciła do pierwszej setki zestawienia krajowego (w zeszłym roku była na 129. pozycji, zaś 2 lata temu na 59.) Wszystkie trzy wymienione technika uzyskały tytuł „Złotej Szkoły 2020” (wśród techników nagradza się tak 100 najlepszych placówek).
Na kolejnych miejscach znalazły się Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych (30. w województwie i 257. w kraju) oraz Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. St. Maczka (52. w województwie i 447. w kraju)
Warto odnotować fakt, iż po raz pierwszy w zestawieniu znalazło się Technikum TEB Edukacja, które zajęło 72. miejsce w zestawieniu wojewódzkim. 
W setce techników województwa śląskiego znalazły się jeszcze Technikum nr 8 
w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych (73.) oraz Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących (98.). 
 
Jak powstał ranking?
Do oceny liceów posłużyły 3 kryteria: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.) oraz sukcesy w olimpiadach (25 proc.). Z kolei kryteria dla techników to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc.), wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.) oraz sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół.  
Jarosław Zięba
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama