Kurier.BB – Gazeta Miejska
Ruszyło liczenie kotłów

W latach 2020 i 2021 w budynkach w zabudowie jedno i wielorodzinnej na obszarze Bielska-Białej liczone będą piece grzewcze.

Inwentaryzacja przeprowadzona przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego obejmie kotły na paliwo stałe (węgiel, ekogroszek, pelet, biomasa). 
Celem inwentaryzacji będzie określenie liczby przestarzałych kotłów grzewczych, szczególnie tych, które powinny zostać wymienione w pierwszej kolejności tj. do końca 2021 roku. Szacuje się, że na terenie miasta tylko w  zabudowie jednorodzinnej znajduje się ok. 11 tys. pieców węglowych ze znacznym udziałem (ok. 70%) kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów. To one w głównej mierze przyczyniają się do powstawania smogu w okresie jesienno-zimowym – nieznana jest dokładna liczba tych kotłów ani ich struktura, dlatego właśnie planuje się wykonanie inwentaryzacji. 
Inwentaryzacja w domach jednorodzinnych zostanie przeprowadzona w formie ankiet do wypełnienia przez właściciela lub najemcę budynku jednorodzinnego. Ich dystrybucja zacznie się jeszcze w styczniu, a zawarte w niej dane posłużą do ustalenia potrzeb mieszkańców w zakresie wymiany starych kotłów na ekologiczne oraz przygotowania i wdrożenia działań ograniczających niską emisję, a w konsekwencji do poprawy jakości powietrza.
Wypełnione ankiety można będzie przekazać do Urzędu Miejskiego na 3 sposoby: przynieść i oddać w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3 w budynku przy placu Ratuszowym 6, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu z dopiskiem na kopercie ANKIETA OGRZEWANIE lub wysłać pocztą elektroniczną skan ankiety na adres pze@um.bielsko.pl, a wiadomość zatytułować ANKIETA OGRZEWANIE. Mile widzianym sposobem przekazania ankiety będzie także wypełnienie jej wersji elektronicznej, która w najbliższym czasie zostanie umieszczona na stronie www.miastodobrejenergii.pl, gdzie pojawią się także szczegółowe informacje na temat akcji. Termin złożenia ankiet mija 31.03.2020 roku. Dane pochodzące z ankiet gromadzone będą w celu stworzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Bielska-Białej i nie będą udostępniane publicznie lub przekazywane osobom trzecim.
Z uwagi na obowiązek Gminy dotyczący przeprowadzenia takiej inwentaryzacji wypełnienie ankiety jest obowiązkowe. W przypadku niezłożenia wypełnionej ankiety przez właściciela/najemcę budynku w terminie do końca marca zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Miejskiego wizyta w obiekcie, obejmująca kontrolę źródła ogrzewania, w szczególności pod kątem spalania odpadów i  jakości używanego do ogrzewania paliwa.
red
 
 
Tomasz Wawak, radny Niezależnych.BB
Inwentaryzacja kotłów węglowych wymuszona jest postanowieniami uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego. Z punktu widzenia poprawy jakości powietrza w naszym mieście może być to punkt wyjściowy do zaplanowania działań na przyszłe lata. Koniecznym jest pozbycie się wszystkich kotłów węglowych i wyznaczenie terminu, w którym możliwe będzie wprowadzenie zakazu palenia węglem w Bielsku-Białej. Do tego niezbędna jest precyzyjna wiedza o liczbie pieców. Moim zdaniem Rada Miejska musi w tym roku przegłosować uchwałę antysmogową, która wreszcie określi „mapę drogową” dla pozbycia się pieców węglowych. Bez niej działania naszego samorządu pozbawione będą porządku i konkretnego celu, jakim w dłuższej perspektywie musi być odejście od węgla. 

 

foto: Magazyn Biomasa

 

Zobacz też:

 

 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama