Kurier.BB – Gazeta Miejska
Ekologia i finanse

Prezentujemy przegląd programów pomagających finansowo dokonać wymiany starych źródeł energii na nowe, ekologiczne.

7 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął tzw. „uchwałę antysmogową”. Dotyczy ona wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w Województwie Śląskim. Uchwała wprowadziła zakaz stosowania węgla brunatnego, mułu, flotokoncentratów węglowych, paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji mniejszej niż 3 mm jest większa niż 15 %, a także drewna lub biomasy, której wilgotność przekracza 20%. Uchwała reguluje także datę wymiany źródeł ciepła, niespełniających wymogów klasy 5, w zależności od daty ich produkcji (patrz grafika poniżej). Przepisy weszły w życie 1 września 2017 roku.
 
 
Regulacje te narzucają samorządom i mieszkańcom w naszym województwie obowiązek pozbywania się starych kotłów węglowych. Temu celowi służyć mają programy pomagające finansowo dokonać wymiany starych źródeł energii na nowe, ekologiczne.
 

Dotacje do wymiany kotłów

W celu przyspieszenia procesu likwidacji starych źródeł ogrzewania na paliwa stałe miasto udziela dotacji na taką likwidację i montaż nowych ekologicznych źródeł grzewczych (kotłów gazowych, olejowych, elektrycznych, pomp ciepła). Chętni proszeni są o wpisanie się na listę czekających i oczekiwanie na swoją kolej (zostaną powiadomieni przez pracownika urzędu, który zaprosi do swojej siedziby celem wypełnienia odpowiednich dokumentów). 
Uwaga - wymiana kotła wykonana wcześniej nie będzie dofinansowana! Szczegółowy regulamin dotyczący funkcjonowania programu dostępny jest na stronie internetowej www.miastodobrejenergii.pl w zakładce “Dotacje PONE”.
Zapisy na listę oczekujących prowadzone są w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii, pl. Ratuszowy 6, pok. 510. Na listę można zapisać się również telefonicznie pod numerem telefonu 33 497 15 18.
 

Program uciepłownienia osiedli w centrum

Program skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych budynków wielorodzinnych (minimum 3 lokale mieszkalne), w których funkcjonują obecnie stare źródła ciepła opalane paliwem stałym (zwykle są to piece węglowe). Budynek musi mieć możliwość podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wymagana też jest zgoda wszystkich właścicieli lub/i najemców budynku na likwidację wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe (uchwała wspólnoty mieszkaniowej). Wniosek o udział w programie wraz z załącznikami powinien złożyć w Urzędzie Miejskim prawnie umocowany przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej (administrator budynku). Zachęcamy mieszkańców do kontaktu w tej sprawie z przedstawicielem wspólnoty.
W przypadku możliwości spełnienia wyżej wymienionych warunków wstępnych, administrator budynku proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem 33 497 15 24 lub osobisty z Wydziałem Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 6, pok. 511, w celu ustalenia szczegółów dalszego postępowania. 
 

Dotacje na instalacje odnawialnych źródeł energii

Dotacje dla mieszkańców wynoszą 5000 zł do instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika, rekuperacja). W celu uzyskania dotacji należy złożyć wniosek na stanowisku nr 3 Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 33 497 15 14 lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii, pl. Ratuszowy 6, pok. 515.
Poza programami miejskimi stnieje też szereg programów ogólnopolskich. 
 

„Czyste powietrze”

Jest to rządowy program, który skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Wspiera także instalację odnawialnych źródeł energii. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych. Jest on szczególnie korzystny dla osób z niższymi dochodami lub chcących wymianę źródła ciepła wykonać wraz z termomodernizacją.
Mieszkańcy Bielska-Białej mogą składać wnioski o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach lub za pośrednictwem strony internetowej: https://portal.wfosigw.katowice.pl.
Bliższych informacji udziela delegatura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej, na ul. Legionów 57 w Bielsku-Białej, w godzinach od 9.00 do 14.00 lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19 w Katowicach, telefon: (32) 60 32 252, (32) 60 32 200, fax: (32) 60 32 201, e-mail: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl, biuro@wfosigw.katowice.pl.
 

Program „Mój prąd”

Jest to rządowy program przeznaczony na wspieranie finansowe instalacji paneli fotowoltaicznych dla osób fizycznych. Refundacja kosztów instalacji może wynieść maksymalnie 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje od 2 do 10 kW mocy zainstalowanej. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.mojprad.gov.pl.
Odliczenia 
od podatku
Wydatki poniesione na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację i odnawialne źródła energii w domach jednorodzinnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania do kwoty 53 tys. zł (po odliczeniu ewentualnych dotacji). Odliczenia należy dokonać składając 
 

Kredyty

Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz PKO BP oferuje kredyty bankowe z dopłatami z Wojewódzkiego Fundudzu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na docieplenie budynku, wymianę źródła ciepła czy instalację odnawialnych źródeł energii w domu. 
 
Jeżeli z jakichś powodów wymiana kotła na paliwo stałe odwleka się, zalecamy zainteresowanie  się metodą palenia od góry, opisaną na stronie internetowej www.czysteogrzewanie.pl. Pozwala ona zaoszczędzić sporo paliwa, wydatnie zmniejszając emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Pamiętajmy jednak, że jest to półśrodek, który całkowicie nie eliminuje niskiej emisji. Wymiany kotła węglowego na ekologiczny wcześniej czy później będzie trzeba dokonać ze względu na pojawiające się wciąż, nowe regulacje prawne na szczeblu krajowym, a przede wszystkim unijnym, związane z ochroną środowiska i adaptacją do globalnych zmian klimatycznych. 
 
Przygotowano na podstawie materiałów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
 
Zobacz też:
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama