Kurier.BB – Gazeta Miejska
Wspólnie dla Bielska-Białej?

Nowy klub radnych w bielskiej Radzie Miejskiej jeszcze nie zdążył okrzepnąć, a już musi zmierzyć się z kłopotami.

Większościowy klub, skupiający radnych PO, Komitetu Jacka Krywulta oraz trzech radnych wybranych z list PiS, przyjął nazwę Wspólnie dla Bielska-Białej. Wkrótce po opublikowaniu informacji o powstaniu i nazwie nowego klubu z żądaniem zaprzestania używania przez radnych nazwy  „Wspólnie dla Bielska-Białej” wystąpiło Stowarzyszenie „Wspólnie dla Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego”. 
Stanowisko Stowarzyszenia najlepiej oddaje cytat z organizacyjnego FB: „ktoś próbuje wprowadzić mieszkańców w błąd używając do celów politycznych nazwy naszego stowarzyszenia”.  W ślad za takim twierdzeniem poszły działania prawne, podjęte przez katowicką  Kancelarię Radców Prawnych Lorica Iuris. W piśmie z 2 grudnia, zamieszczonym na stronie Stowarzyszenia, Kancelaria wzywa do „dobrowolnego usunięcia naruszeń”, czyli do zaprzestania używania przyjętej nazwy przez nowy klub radnych. 
Redakcja poprosiła o stanowisko w tej sprawie przewodniczącego Klubu „Wspólnie dla Bielska-Białej”, radnego Karola Markowskiego. – Nazwa naszego klubu nie jest tożsama z nazwą stowarzyszenia, któremu przewodniczy Pan Poseł Koperski. Ale to nie czas na tego typu spory. Osobiście bardzo się cieszę, że jest w naszym mieście wielu ludzi i sporo środowisk, które chcą wspólnie działać na rzecz Bielska-Białej. To daje nadzieję, że stolica Podbeskidzia będzie się rozwijać jeszcze szybciej niż dotąd. A to jak kto i co się nazywa jest absolutnie trzeciorzędną sprawą – powiedział nam Markowski. 
Stowarzyszenie, które wystąpiło w obronie swej nazwy, powstało w 2018 r. i skupia działaczy bielskiej lewicy. Według zapisu w KRS prezesem Zarządu jest Przemysław Koperski, obecnie poseł Lewicy, a wśród założycieli znajdziemy m.in. Justynę Borowiec, szefową bielskiego SLD. 
red


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama