Kurier.BB – Gazeta Miejska
Trwa głosowanie

Do 30 listopada mieszkańcy województwa śląskiego mogą oddać swoje głosy na projekty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w ramach I edycji Budżetu Obywatel

Wśród projektów, na które można oddać swój głos jest „Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny w Bielsku-Białej”.
W tym roku po raz w budżecie województwa śląskiego określona została kwota, o wydatkowaniu której zdecydują mieszkańcy. W ramach budżetu obywatelskiego głosować można na zadanie ogólnowojewódzkie (do dyspozycji mamy 1 pkt) oraz zadania podregionalne (tutaj może rozdysponować 3 punkty). Głosowanie odbywa się elektronicznie poprzez stronę ebo.slaskie.pl.
Wśród projektów ogólnowojewódzkich znalazło się m.in. zadanie „Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny w Bielsku-Białej”. Kaplica przylega do bielskiego zamku i jest miejscem pochówku przedstawicieli rodu Sułkowskich. Konserwacja wnętrza kaplicy jest konieczna ze względu na degradację techniczną, gdyż od wielu dekad jest nieużytkowana z powodu złego stanu. Przywrócenie jej dawnej świetności pozwoli powiększyć i uatrakcyjnić ofertę Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, szczególnie dla turystyki kulturowej oraz edukacji historycznej. Jak argumentują wnioskodawcy projektu  „odnowiona kaplica, w której będą mogły odbywać się wydarzenia religijne, projekty wystawiennicze, koncerty, prelekcje, czy też wydarzenia rekonstrukcyjne, będzie mogła zaspokoić wciąż rosnące potrzeby kulturalne mieszkańców miasta, regionu, a tym samym województwa. Znacząco zwiększy atrakcyjność przestrzeni tkanki miejskiej, wzbogaci szlak turystyczny województwa śląskiego stając się miejscem spotkań. Będzie miejscem gdzie pokazujemy i opowiadamy historię, uczymy jak odkrywać własne korzenie.”
Realizacja zadania wyceniona została na 964 500 zł. Z kolei wśród projektów subregionalnych znalazło się  zadanie „Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji”. Wśród projektów dopuszczonych do głosowania nie ma budowy tężni solankowej przy bielskim Szpitalu Wojewódzkim. 
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama