Kurier.BB – Gazeta Miejska
Gotowi na zmiany klimatyczne?

Podczas sesji Rady Miejskiej 22 października radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030”.

Uchwalenie planu wynika z konieczności dostosowania prawa miejscowego do regulacji unijnych i krajowych w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu. Obszarami wrażliwymi na ten proces są również tereny miejskie.
Pośród wniosków wyłaniających się z „Planu adaptacji” uwagę zwraca przede wszystkim aktualność problemu, jakim wciąż dla Bielska-Białej jest smog. Gęsta zabudowa występująca w centrum i słabe przewietrzenie wielu obszarów miasta potęgują koncentrację zanieczyszczeń. Poważnymi zagrożeniami są: wzrost liczby upalnych dni, połączony ze spadkiem dni z minimalną temperaturą powietrza, występowanie fal upałów i dni upalnych, długotrwałych dni bez deszczu, a także nagłych powodzi.
Z analizy wynika, że największa podatność na zmiany klimatu występuje u osób powyżej 65 roku życia, dzieci poniżej 5 roku życia, a także osób przewlekle chorych w odniesieniu do zjawisk termicznych oraz smogowych (np. osób z nadciśnieniem tętniczym). Choć dostępność do usług medycznych w porównaniu z resztą województwa śląskiego jest w Bielsku-Białej relatywnie dobra, to jednak „Plan adaptacji” zwraca uwagę na niewystarczający system opieki nad osobami starszymi (brakuje w mieście oddziału geriatrycznego) oraz niewystarczającą liczbę miejsc w żłobkach miejskich i klubach dziecięcych. Ulepszenia wymaga system informowania o zanieczyszczeniu powietrza i niebezpiecznym dla zdrowia wzroście temperatur. 
Posiadanie przez miasto tego typu dokumentu strategicznego pozwala na aplikowanie w przyszłości o środki finansowe ze źródeł regionalnych, krajowych i europejskich na projekty ukierunkowane na adaptację do zmian klimatu. Idąc za wnioskami, zawartymi w „Planie adaptacji”, należy pomyśleć m. in. o większych środkach na kanalizacje deszczowe, których wciąż pozbawionych jest wiele ulic. Warto też iść za trendem dofinansowywania przez gminy takich inwestycji jak tzw. deszczowe ogrody, studnie chłonne czy pojemniki na deszczówkę. I oczywiście o dalszym zwiększaniu środków na walkę ze smogiem. 
 
Tomasz Wawak


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama