Kurier.BB – Gazeta Miejska
Powstała Aglomeracja Beskidzka

Końcem października powołano do życia Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego, czyli Aglomerację Beskidzką.

Zacieśnienie współpracy z samorządami regionu oraz przywrócenie Bielsku-Białej roli lidera regionu, zarówno w wymiarze administracyjnym, jak i politycznym i ekonomicznym było jednym z elementów programu wszystkich najważniejszych komitetów w wyborach samorządowych roku 2018. Realizacją wyborczych zapowiedzi jest powołane 28 października w bielskim ratuszu Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”. Do organizacji  przystąpiło 41 jednostek samorządów z powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Przewodniczącym stowarzyszenia został Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
Idea powołania stowarzyszenia zrodziła się głównie z konieczności dostosowania się samorządów do założeń nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej, która zakłada, że pozyskanie środków unijnych w latach 2021-2027 na zadania subregionalne zależeć będzie od przygotowania gmin i powiatów do ich wykorzystania i skutecznych działań lokalnych władz samorządowych. Aby zwiększyć szanse na pozyskanie wspomnianych środków, wszystkie 41 samorządów z terenu południowego subregionu województwa śląskiego już teraz podjęło decyzję o zacieśnieniu współpracy i powołaniu Stowarzyszenia „Aglomeracja Beskidzka”.
Celem Aglomeracji jest także wzmocnienie głosu samorządów z naszego terenu w stosunku do władz wojewódzkich oraz krajowych. Ma to istotne znaczenie w kontekście pozycji naszego regionu w strukturach województwa śląskiego. Aglomeracja Beskidzka pozwoli na lepsze wyartykułowanie potrzeb powiatów, miast i gmin z południowej części województwa śląskiego. Przypomnijmy, że w centralnej części województwa od kilku lat funkcjonuje Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska skupiająca największe miasta aglomeracji śląskiej.
Zgodnie z przyjętym statutem Stowarzyszenie realizować będzie także, między innymi, działania promujące subregion oraz zakładające ochronę dziedzictwa kulturowego ze szczególnym naciskiem na jego różnorodność i odmienność na tle województwa śląskiego. 
Przewodniczącym Aglomeracji wybrano prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, a jego zastępcą starostę bielskiego Andrzeja Płonkę. Skład zarządu uzupełniają: starosta cieszyński Mieczysław Szczurek, starosta żywiecki Andrzej Kalata, burmistrz Żywca Antoni Szlagor, wójt Jasienicy Janusz Pierzyna, wójt Zebrzydowic Andrzej Kondziołka, wójt Świnnej Henryk Jurasz oraz burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut.
Ten ostatni nie ukrywał radości z powołania Stowarzyszenia, które jego zdaniem zwiększy potencjał naszego regionu. – Przy mocnej pozycji Górnego Śląska w skali województwa musimy zwierać swoje szeregi. To jedyny sposób na przeciwwagę dla gmin z centralnej części województwa –  argumentuje Marian Błachut, który nie ukrywa, że głównym powodem konsolidacji jest zwiększenie szans na pozyskanie środków unijnych w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. – Aglomeracja Beskidzka to także zarys do dalszego działania, budowania wspólnych relacji samorządów naszego regionu.  Są oczywiście bliżsi i dalsi sąsiedzi, tacy którym zależy bardziej i mniej. My, Czechowice-Dziedzice, jako bliski sąsiad Bielska-Białej,  będziemy chcieli budować jak najszersze więzi. Jest wiele spraw, które możemy wspólnie realizować – deklaruje burmistrz Czechowic-Dziedzic.
Przypomnijmy, że podczas organizowanego przez Stowarzyszenie Niezależni.BB w 2016 roku spotkania „Bielsko-Biała zasługuje na więcej” dr Łukasz Zaborowski, ekspert warszawskiego Instytutu Sobieskiego mówił, że Bielsko-Biała jako aglomeracja jest większa od siedmiu obecnych miast wojewódzkich, m.in. Kielc, Olsztyna, Rzeszowa czy Opola.
 
Jarosław Zięba
 
Foto: UM Bielsko-Biała


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama