Kurier.BB – Gazeta Miejska
Opłaty za śmieci mocno w górę

19 listopada Rada Miejska przyjęła uchwałę o w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 W 2020 roku czekają nas znaczne podwyżki - stawka w przeliczeniu na jedną osobę z 14 zł wzrośnie aż do 26 zł miesięcznie, przy czym maksymalna opłata dla gospodarstwa domowego wyniesie 94 zł.
Obecne opłaty za zagospodarowanie śmieci obowiązują od początku 2018 roku. Jak podkreślał na sesji Rady Miejskiej zastępca prezydenta Piotr Kucia podwyżki w roku 2020 są konieczne ze względu na rosnące koszty wywozu i zagospodarowania śmieci – Gmina Bielsko-Biała podpisała nową umowę na odbiór śmieci z Suez Bielsko-Biała S.A. Ważnym czynnikiem generującym podwyżki, nie tylko w naszym mieście, ale w całym kraju, jest znaczącą podniesienie opłaty za składowanie odpadów komunalnych, tak zwanej opłaty marszałkowskiej. Jeszcze w roku 2018 wynosiła ona 140 zł, zaś w roku 2020 podniesiona zostanie do 270 zł za tonę odpadów.
– Zgodnie z przepisami ustawy system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – mówił podczas sesji Piotr Kucia. W Bielsku-Białej koszty te szacowane są w roku 2020 na 50 milionów złotych, tymczasem dochody w przypadku pozostawienia dotychczasowej wysokości opłat to 36,3 miliona złotych.
Wysokość podwyżek zależna jest od wielkości gospodarstwa domowego, gdyż właśnie taka metoda naliczania opłaty została w Bielsku-Białej przyjęta kilka lat temu. Zgodnie z przepisami ustawowymi metoda ta określa górną stawkę opłaty od gospodarstwa, która w roku 2020 wynosi 94 zł. Stosując się do wymienionych ograniczeń służby Urzędu Miejskiego przygotowały propozycje uchwały, które zostały przyjęte głosami radnych klubów Wspólnie dla Bielska-Białej oraz Niezależnych.BB.
– Długo analizowaliśmy zaproponowane stawki, gdyż są one wysokie i – naszym zdaniem – zbyt zróżnicowane dla gospodarstw różnej wielkości. Osoba mieszkająca samotnie płaci 26 zł, zaś w przypadku gospodarstwa 5-osobowego, stawka na jedną osobę to już 18,4 zł. Tymczasem wszelkie dane pokazują, że to właśnie mieszkańcy dużych gospodarstw wytwarzają więcej śmieci na osobę niż ci mieszkający w małych gospodarstwach – mówi Małgorzata Zarębska, przewodnicząca Klubu Radnych Niezależni.BB – Niestety przyjęty kilka lat temu w naszym mieście system rozliczania opłat od gospodarstwa domowego i wyznaczona w nim odgórnie maksymalna opłata, nie pozwoliły na racjonalizację stawek. W poczuciu odpowiedzialności za budżet gminy zagłosowaliśmy za podwyżkami. Jednocześnie wystąpiliśmy do prezydenta miasta o rozważenie zmiany metody naliczania opłaty (ustawa przewiduje Foto: SUEZ Bielsko-Biała 4 metody, poza tą przyjętą w Bielsku-Białej naliczanie opłaty zależne może być od: liczby mieszkańców danej nieruchomości, powierzchni lokalu mieszkalnego lub od ilości zużytej wody danej nieruchomości - przyp. red.), co umożliwi w przyszłości bardziej elastyczne i sprawiedliwe rozłożenie opłat - tłumaczy Zarębska.
Pojawiły się także inne propozycje. Radny Tomasz Wawak zaproponował, aby w przyszłości uwolnić rynek usług odbioru odpadów w Bielsku-Białej. – Podział miasta na kilka stref i rozpisanie osobnych przetargów w każdej z nich uruchomiłyby mechanizm konkurencji cenowej i jakościowej między mniejszymi firmami. W efekcie koszty wywozu śmieci, które aktualnie stanowią ponad 50% wydatków na gospodarkę odpadami w naszym mieście, uległyby redukcji – argumentował radny.
Jarosław Zięba

 

Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:
 • 26,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,
 • 52,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,
 • 78,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,
 • 91,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,
 • 92,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,
 • 93,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,
 • 94,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa.
Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w przypadku nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:
 • 52,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,
 • 104,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,
 • 156,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,
 • 182,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,
 • 184,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,
 • 186,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,
 • 188,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa.
 •  

Foto: Suez Bielsko-Biała

 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama