Kurier.BB – Gazeta Miejska
Park odkrywców i roboty do szkół

Prawie 14 tysięcy głosów oddali bielszczanie w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego 2020.

Zdecydowana większość z nich - aż 13 738 – to głosy oddane poprzez internet. Wśród projektów ogólnomiejskich wygrały Rodzinny park odkrywców i Młodzi łowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach i przedszkolach. W wyniku głosowania do realizacji zakwalifikowano także 31 projektów osiedlowych.
Tegoroczne głosowanie było najdłuższym głosowaniem w dotychczasowej historii bielskiego budżetu obywatelskiego. Trwało ponad 2 tygodnie (od 16 września do 1 października). Wśród projektów obywatelskich bielszczanie mieli do wyboru 13 pozycji. Najwięcej głosów (1468) uzyskał zgłoszony przez Sabinę Cul projekt Rodzinny park odkrywców. Celem zadania jest stworzenie parku, który będzie uczył poprzez zabawę. Projekt powstał na wzór takich miejsc, jak Ogród Doświadczeń w Krakowie czy Pola Doświadczeń Zmysłowych w Norymberdze. Park będzie się składał się z ponad 40 certyfikowanych, interaktywnych urządzeń, podzielonych na 5 stref tematycznych: Nauki, Muzyki,Iluzji, Sensoryki i unikatowej strefy „Bielskiej” i powstanie na terenach rekreacyjnych „Błonia” przy ulicy Pocztowej. Koszt realizacji projektu to 750 tys. zł.
Drugim projektem ogólnomiejskim zakwalifikowanym do realizacji (1185 głosów) jest zgłoszone przez Janusza Buzka przedsięwzięcie Młodzi łowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach i przedszkolach. 
W ramach programu przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie otrzymają modułowe zestawy służące konstruowaniu, programowaniu oraz sterowaniu robotami w oparciu o zasadę, że nauka przedmiotów ścisłych może być świetną zabawą. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 656 700 zł. 
W grupie projektów zakwalifikowanych do realizacji jest także 31 przedsięwzięć osiedlowych. Będą one realizowane we wszystkich osiedlach Bielska-Białej poza Śródmieściem Bielsko. Tutaj bowiem żaden z 3 zgłoszonych projektów nie zdobył wymaganych 2% głosów mieszkańców osiedla. 
Przypomnijmy, że dla każdego osiedla przeznaczona była kwota 150 tysięcy złotych, co daje łącznie 4,5 miliona złotych, a razem z  projektami ogólnomiejskimi - 6 milionów złotych.
Na projekty budżetu obywatelskiego częściej głosowały kobiety (5479) niż mężczyźni (4362). Ciekawa jest także struktura wiekowa: najwięcej głosujących było w przedziale wiekowym  30-44 lat (41,57% ogółu głosujących). 18,48% glosujących stanowiły osoby w wieku 60-74, zaś najrzadziej głosowali najmłodsi - osoby w wieku 0-16 lat to zaledwie 4,55% ogółu biorących udział w głosowaniu.
Wszystkie wybrane pojekty realizowane będą w roku 2020. 
Jarosław Zięba


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama