Kurier.BB – Gazeta Miejska
Święto w cieniu problemów

Jubileusz 25-lecia działalności Fundacji „Dziecięce Marzenia” był okazją do zorganizowała 21 września „Dnia osób niesłyszących i niedosłyszących”.

Podczas spotkania przedstawiono problemy, z jakimi na co dzień boryka się środowisko niesłyszących i niedosłyszących. Liczba osób niesłyszących i niedosłyszących w Bielsku-Białej przekracza trzy tysiące. Niestety nie mają one instytucjonalnego wsparcia, gdyż Polski Związek Głuchych zaprzestał jakiś czas temu swej działalności w naszym mieście. Pomocną rękę wyciągnęła do nich Fundacja „Dziecięce marzenia”. Od pewnego czasu więcej zrozumienia przejawiają także władze miasta, dzięki którym niesłyszący i niedosłyszący mogą się raz w tygodniu spotykać w świetlicy przy ulicy Piastowskiej. Marzeniem obecnych na sobotnim spotkaniu jest pozyskanie lokalu, z którego środowisko mogłoby korzystać codziennie. Niesłyszący oczekują także pomocy w rozwiązaniu ich codziennych problemów, takich jak utworzenie w Urzędzie Miejskim stanowiska do obsługi osób niepełnosprawnych z prawdziwego zdarzenia czy uruchomienie w naszym mieście gabinetu dentystycznego dla osób z niepełnosprawnością umysłową. Obecni na spotkaniu prezydent Jarosław Klimaszewski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, którzy już wcześniej znali problemy środowiska, zapewnili, że w miarę możliwości samorządu będą starali się pomóc w rozwiązaniu przedstawionych problemów. 
W trakcie spotkania Fundacja Dziecięce Marzenia uhonorowała osoby zasłużone dla organizacji i osób niepełnosprawnych „Certyfikatami Dobroczynności”. Otrzymali je Ewa Sarecka, Bogdan Żurek-Raczyński, Ewa Raczyńska i  Stanisław Ptak. Za działania na na rzecz osób niepełnosprawnych uhonorowano również radnego Romana Matyję i Henryka Keniga, byłego radnego i wieloletniego działacza społecznego.
W czasie spotkania zaprezentowane zostały efekty zajęć prowadzonych we wspomnianej wcześniej świetlicy przez wolontariuszy Fundacji: Małgorzatę Szczeblewską oraz Urszulę i Adama Pileckich. 
Jarosław Zięba
 
Na zdjęciu: Niesłyszący w trakcie „śpiewania” swojego hymnu.


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama