Kurier.BB – Gazeta Miejska
Pałacyk odzyska dawny blask?

Jest szansa, że niszczejący pałacyk przy ul. Partyzantów i przylegające do niego korty tenisowe odzyskają po wielu latach dawny blask.

W odpowiedzi na interpelację radnego Rafała Ryplewicza wiceprezydent Piotr Kucia poinformował, że miasto rozważa przekazanie terenu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która miałaby przeprowadzić rewitalizację obiektu. Nasza redakcja dotarła do planów, które przygotowała Agencja.
Przypomnijmy, że kilkukrotne próby sprzedania pałacyku i kortów prywatnym inwestorom zakończyły się niepowodzeniem. Piękny niegdyś budynek popada w ruinę, a sąsiadujące z nim korty zarastają krzakami. Miasto nie posiada środków, które pozwoliłyby na przywrócenie pałacykowi świetności. Tymczasem Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaproponowała zagospodarowanie obiektu w ramach Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej. Programem tym objęty jest Park Włókniarzy, którego częścią od początku jego istnienia są korty i budynek - dawny pawilon lodowy. Zdaniem pomysłodawców rewitalizacja kortów jest naturalnym rozszerzeniem zapisów już zawartych w programie i będzie dopełnieniem działań rewitalizacyjnych Parku. 
Dzięki włączeniu kortów wraz z przyległym budynkiem do wspomnianego programu możliwe będzie pozyskanie środków zewnętrznych w postaci preferencyjnej pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego. – Rozwiązanie takie pozwoli na przywrócenie świetności pałacyku bez angażowania funduszy z budżetu miasta – zapewnia Prezes Agencji Maciej Jeleń.
ARR S.A. chciałaby na tym terenie ponownie uruchomić 6 kortów tenisowych. 2 z nich kortami otwartymi, zaś 4 zadaszonymi funkcjonującymi przez cały rok.
 
 
Korzystając z obiektów, ARR S.A. chce także utworzyć centrum, które pozwoli na wdrożenie programu aktywizacji seniorów w zakresie sprawności fizycznej oraz aktywizacji i utrzymania aktywności umysłowej. W tym celu na ulicę Partyzantów przeniesiony zostałby FabLab – laboratorium techniki i innowacji funkcjonujące obecnie w obiektach Agencji Rozwoju Regionalnego przy ulicy Cieszyńskiej w Wapienicy.
Dzięki zlokalizowaniu w pałacyku laboratorium FabLab obiekt przy Partyzantów stałby się atrakcyjnym miejscem, z którego mogłaby korzystać także młodzież. Agencja planuje zorganizowanie tutaj funkcjonalnego centrum aktywności socjalnej, umożliwiającego wdrażanie projektów w zakresie kreatywnego rozwoju, innowacji społecznych, aktywności kulturalnej czy też zapobiegania wykluczeniu społecznemu przy wykorzystaniu różnych programów unijnych.
Zdaniem pomysłodawców przy Partyzantów można także przygotować powierzchnie typu co-working dla wykorzystania przez nowo powstałe firmy, start-upy czy też młodych przedsiębiorców. Dodatkowo firmy te mogłyby uzyskać wsparcie doświadczenia osób w wieku emerytalnym, które będą korzystały z centrum. 
Docelowo przy Partyzantów - zgodnie z planami przygotowanymi przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. – powstać ma Park Innowacyjności i Rekreacji Międzypokoleniowej. Jak czytamy w przygotowanej koncepcji: W założeniu Park ma być platformą działań społecznych łączących obszary związane z nauką, przedsiębiorczością i rekreacją. To miejsce, które w sposób synchroniczny łączyć będzie działania społeczne z merytoryką działań Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Przede wszystkim zapobiegać będzie wykluczeniu cyfrowemu i technologicznemu osób starszych, nastawiony będzie na edukację i nabywanie e-umiejętności. W tym miejscu organizowane będą warsztaty komputerowe, wykłady dotyczące obsługi nowoczesnych urządzeń oraz e-usług publicznych, odbywać się będą tzw. „Cyfrowe Spacery Poznawcze” czyli treningi umiejętności cyfrowych w przestrzeni miejskiej. Wymienione działania mają być oparte o projekty międzypokoleniowe Junior+Senior. 
Dodatkowo autorzy opracowania planują w obiekcie przywrócenie funkcji kuchni i uruchomienie działalności komercyjnej w postaci usług kateringowych.
Zakładany szacunkowy koszt rewitalizacji obiektu wraz z zakupem wyposażenia to ok. 6,25 mln złotych. Agencja Rozwoju Regionalnego .szacuje udział własny w rewitalizacji obiektu w wysokości ok. 1,25 miliona złotych. Pozostałe środki miałyby zostać pozyskane z pożyczki rewitalizacyjnej oraz kredytu komercyjnego. – Rozpoczęliśmy już rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na temat potencjalnych możliwości otrzymania preferencyjnej pożyczki rewitalizacyjnej – mówi Maciej Jeleń – Jeśli uzyskamy pozytywną opinię Banku, wystąpimy do gminy Bielsko-Biała o wniesienie nieruchomości aportem do naszej spółki – dodaje Prezes Agencji.
 
Jarosław Zięba


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama