Kurier.BB – Gazeta Miejska
Głosowanie rozpoczęte

16 września rozpoczęło się głosowanie nad projektami Budżetu Obywatelskiego 2020.

Do etapu głosowania zakwalifikowało się 13 projektów ogólnomiejskich oraz 55 projektów osiedlowych. Głosować można na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy z osiedla, na którym mieszka głosujący.
Tegoroczne głosowanie będzie miało miejsce w dniach od 16 września do 1 października 2019 r. i będzie najdłuższym głosowaniem w dotychczasowej historii bielskiego budżetu obywatelskiego. W tym roku ponownie będzie można głosować na dwa sposoby: 
za pośrednictwem elektronicznego formularza głosowania dostępnego na platformie internetowej pod adresem www.obywatelskibb.pl w zakładce „Głosowanie” 
bezpośrednio tj. za pomocą kart do głosowania.
Tradycyjne karty do głosowania będą wydawane mieszkańcom Bielska-Białej wyłącznie w „Punktach głosowania”. Samorząd uruchomił trzy takie punkty, karty można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej, w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych przy Pl. Opatrzności Bożej w Białej.  
Głosując elektronicznie należy przygotować i podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania (w przypadku głosowania na projekt osiedlowy rozwijana lista ulic zostanie zawężona tylko do tych, które przynależą do danego osiedla), datę urodzenia, a także posiadać czynny numer telefonu komórkowego w dowolnej sieci, który posłuży do potwierdzenia oddanego głosu.  Trzeba też pamiętać o zaznaczeniu wymaganego oświadczenie i zgody na przetwarzanie danych osobowych w procedurze ustalania wyników głosowania. 
Mieszkaniec Bielska-Białej może oddać swój głos za pośrednictwem interaktywnego formularza głosowania udostępnionego na stronie internetowej BOBB zamieszczonej pod adresem www.obywatelskibb.pl od godz. 0.00 16 września do godz. 24.00 1 października.
Punkty głosowania „papierowego” są czynne codziennie w godzinach pracy UM do 1 października włącznie. 
Głosowanie przeprowadza się zawsze, nawet wówczas, gdy w danym osiedlu został zgłoszony i pozytywnie zweryfikowany tylko jeden projekt. Za wybrany do realizacji uznaje się projekt osiedlowy, który uzyskał kolejno największą ilość głosów o ile uzyskał poparcie co najmniej 2% mieszkańców danej dzielnicy. 
– Budżet obywatelski cieszy się sporą popularnością wśród bielszczan, ponieważ daje możliwość osobistego wpływu na wydawanie publicznych pieniędzy. Zapraszam do głosowania, można potem obserwować postępy zwycięskiego projektu, to naprawdę duża satysfakcja – zachęca Janusz Okrzesik, przewodniczący Rady Miejskiej. 
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama