Kurier.BB – Gazeta Miejska
„Beczka plus” zawita nad Białą?

W ostatnich tygodniach i miesiącach byliśmy świadkami intensywnych suszy, a następnie gwałtownych ulew.

Zjawiska te obserwowane są w naszym regionie coraz częściej i skłaniają do podjęcia działań na przyszłość, służących zapewnieniu bezpieczeństwa i mienia mieszkańców naszego miasta. 
Według przewidywań klimatologów Polska w niedalekiej przyszłości będzie narażona na powtarzające się susze oraz brak wody pitnej, której niedobory już teraz są niezwykle dotkliwe dla gospodarki i ludności kraju. Z drugiej strony, region Bielska-Białej narażony jest na częste ulewy, których oczywistych konsekwencji dla mieszkańców nie trzeba opisywać. 
Jednym z rozwiązań stosowanych przez samorządy w Polsce jest dofinansowywanie budowy przez mieszkańców ogrodowych zbiorników na wodę deszczową, spływającą z dachów. Przykładowo, wrocławski program „Złap deszcz” przewiduje sfinansowanie przez miasto 80 procent kosztów budowy deszczowego ogrodu, studni chłonnej czy instalacji zbierającej wodę z dachu. Celem programu jest ograniczenie zużycia uzdatnionej wody pobieranej z miejskich wodociągów, odciążenie miejskiej kanalizacji oraz zmniejszenie ryzyka miejskich powodzi i podtopień.
Podobny program, wprowadzony w Bielsku-Białej, nie tylko mógłby zapobiec skutkom ekstremalnych zjawisk pogodowych, ale też wyjść naprzeciw codziennym potrzebom mieszkańców, spośród których wielu potrzebuje dużej ilości wody do nawadniania swoich ogrodów. Dlatego jako radny miejski zwróciłem się do prezydenta z prośba o rozważenie tej propozycji pod kątem bezpieczeństwa wodnego, ekologii i finansów. 
Otrzymana przeze mnie odpowiedz od zastępcy prezydenta Adama Ruśniaka nie precyzuje najbliższych zamiarów władz miasta w tej kwestii. Z jednej strony, wiceprezydent przyznał zasadność wprowadzenia dofinansowania na ten cel. Z drugiej strony, trudno wyczytać z pisma, czy taki program wejdzie w życie. „Wprowadzenie wzorem miasta Wrocławia programu dotacyjnego, mającego na celu, dofinansowanie do budowy zbiorników na wodę deszczową, zostanie rozważone, jednakże wymaga to zagwarantowania środków w budżecie miasta. Obecnie z budżetu miasta Bielska-Białej ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, przyznawane są dotacje między innymi na zastosowanie odnawialnych źródeł energii, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, podłączenie budynków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” – przeczytać można w odpowiedzi od wiceprezydenta. Pozostaje więc pamiętać o tej sprawie i upominać się o nią w przyszłości. 
 
Tomasz Wawak
 
Zobacz też:
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama