Kurier.BB – Gazeta Miejska
Miasto walczy ze smogiem

Jednym z najważniejszych postulatów Niezależnych.BB było potrojenie nakładów na walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

Taki postulat znalazł się w porozumieniu programowym, które Niezależni.BB podpisali po wyborach z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim. W sierpniu br. prezydent przedstawił stan realizacji tego punktu porozumienia.
Przedstawione dane są bardzo optymistyczne. W 2018 roku na „działania ukierunkowane na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza” samorząd przeznaczył 3,38 mln zł. W 2019 roku nakłady planowane do poniesienia do końca roku wynoszą 9,24 mln zł, a więc są prawie trzykrotnie wyższe. Oznaczałoby to spełnienie postulatu Niezależnych.BB już w pierwszym roku nowej kadencji.
 
 
Kwoty z informacji Prezydenta przedstawione zostały w tabeli obok. Największe znaczenie w tym zestawieniu posiada uruchomienie nowego Programu Osłonowego, o którym piszemy odrębnie. Jeśli tegoroczny pilotaż tego programu przyniesie pozytywne efekty w postaci zwiększonej liczby wymienianych kotłów węglowych, w najbliższych latach należy liczyć się ze znacznym wzrostem nakładów na ten program (rocznie mogą one przekroczyć 3 mln zł). Oznacza to, że antysmogowe nakłady Bielska-Białej będą nadal rosnąć, co w perspektywie kilku lat powinno znacząco ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. 
 
 
Zobacz też:

 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama