Niezależni.BB: więcej zmian
Niezależni.BB: więcej zmian

Stowarzyszenie Niezależni.BB wybrało nowe władze. Prezesem został Jarosław Zięba, zaś jego zastępcami Małgorzata Zarębska i Tomasz Wawak.

Niezależni.BB zaapelowali do mieszkańców Bielska-Białej o aktywny udział w zbliżających się wyborach do rad osiedli oraz wyrazili zadowolenia z kierunku zmian zapoczątkowanych w Bielsku-Białej w nowej kadencji samorządu.
Prezesem Stowarzyszenia na nową, dwuletnią kadencję został Jarosław Zięba. Zastąpił on na tym stanowisku Małgorzatę Zarębską, która w nowym zarządzie objęła funkcję wiceprezesa. Drugim wiceprezesem wybrany został Tomasz Wawak. W skład zarządu Stowarzyszenia weszli także: Patrycja Wodyk (sekretarz), Zbigniew Zeman (skarbnik), Marek „Bushman” Lachowski oraz Marcin Kaczmarek.
Podczas walnego zebrania Niezależni.BB zaapelowali do mieszkańców Bielska-Białej o aktywny udział w zbliżających się wyborach do rad osiedli. Niezależni.BB zwrócili uwagę, że rozwój rad osiedli to jeden z głównych punktów ich programu wyborczego, który realizowany jest dzięki porozumieniu programowemu zawartemu z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim. 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Niezalezni.BB przyjęto także uchwałę w sprawie realizacji swoich postulatów programowych, pozytywnie oceniając działania radnych stowarzyszenia obecnej kadencji. W uchwale wymieniono elementy programu, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji: „W szczególności z zadowoleniem przyjmujemy zwiększenie kompetencji rad osiedlowych w zakresie inwestycji dzielnicowych wraz z wydzieleniem w tym zakresie autonomicznych funduszy dla każdego osiedla oraz znaczące zwiększenie nakładów na zwalczanie smogu i przygotowanie programu osłonowego dla osób, które zdecydują się na zmianę źródła ogrzewania i będą w związku z tym ponosić dodatkowe koszty.” - czytamy w uchwale. Niezależni.BB z satysfakcją przyjęli także informacje o pracach trwających nad: stworzeniem programów stypendiów mających na celu zahamowanie niekorzystnych tendencji demograficznych, zmiany mające zapewnić lepszą realizację projektów budżetu obywatelskiego, przyjęcie nowego systemu finansowania sportu zawodowego, powołanie zespołu mającego przygotować reformę komunikacji publicznej, działania na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej  oraz zapowiedź powołania Ogrodnika Miejskiego.
Jednocześnie Walne Zebranie Niezależnych.BB zauważyło, że rozwój Bielska-Białej wymaga zdecydowanie większych zmian, niż te które nastąpiły w ostatnich miesiącach. „Dlatego zobowiązujemy radnych Stowarzyszenia do kontynuacji działań mających na celu realizację postulatów programowych przedstawionych przez nasze Stowarzyszenie w roku 2018”.


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama