Wybory do Europarlementu
Wybory do Europarlementu

Już 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.

Czym zajmuje się ta instytucja? Ilu europosłów będziemy wybierali? Jak długo trwa kadencja? Poniżej odpowiadamy na te i inne pytania związane ze zbliżającymi się wyborami. 
Parlament Europejski to instytucja reprezentująca interesy obywateli Unii Europejskiej. Zgodnie z ustaleniami Traktatu z Lizbony Europarlament decyduje o „większości unijnego prawa”. Instytucja ta tworzy prawo na równi z Radą Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską, a więc jest organem ustawodawczym Unii.
Parlament Europejski wraz z Radą UE uchwala przepisy prawa unijnego oraz podejmuje decyzje w sprawie umów międzynarodowych. Ważną funkcją PE (we współpracy z Radą UE) jest uchwalanie budżetu Unii Europejskiej. Instytucja ta pełni ogromną rolę, bowiem posiada uprawnienie do przyjmowania aktów prawnych i wprowadzenia do nich zmian, może blokować umowy unijne oraz wpływać na podział pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej. Od Parlamentu Europejskiego zależy także skład osobowy Komisji Europejskiej.
PE, obok Trybunału Sprawiedliwości, jest najstarszym organem Wspólnoty. Siedziba instytucji mieści się w Strasburgu, ale większość prac legislacyjnych prowadzonych jest w Brukseli, gdzie mieszczą się też komisje parlamentarne, biura poselskie oraz władze klubów. 
 

Wybory

Wybory do Europarlamentu odbywają się co pięć lat. Państwa członkowskie Unii samodzielnie podejmują decyzje odnośnie dokładnego terminu głosowania. Muszą się tylko zastosować do okresu wyborczego, który ustala Rada Parlamentu. Tegoroczne wybory muszą odbyć się między 23 a 26 maja. Najszybciej zagłosować będzie można w Holandii, gdzie lokale wyborcze czynne będą już 23 maja. Holendrzy na oddanie głosu będą mieli jednak aż 4 dni i wybory zakończą się tam dopiero w niedzielę. Właśnie w ten dzień - 26 maja - wybory odbędą się w większości krajów Unii Europejskiej.
W całej Unii wybranych zostanie - podobnie jak w zakończonej niedawno kadencji - 751 europosłów. W związku z planowanym Brexitem liczba deputowanych miała być zmniejszona do 705, jednak wstrzymanie wyjścia Wielkiej Brytanii spowodowało wstrzymanie redukcji. W Polsce wybranych zostanie 51 posłów.
Pierwszym organem Unii Europejskiej (wtedy nazywanej początkowo Europejską Wspólnotą Węgla i Stali) było Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, które w 1958 roku przekształciło się w Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne. Nazwa Parlament Europejski wprowadzona została w roku 1962. Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego miały jednak miejsce dopiero w 1979 roku. Wcześniej o tym, kto zdobędzie mandat europarlamentarzysty, decydowały parlamenty krajów członkowskich.
 

Przewodniczący

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest wybierany na odnawialną 2,5-letnią kadencję. Od 2017 roku przewodniczącym PE jest Antonio Tajani. 
Pierwszym i jedynym jak dotąd Polakiem, który sprawował funkcję Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego jest był Jerzy Buzek, który kierował pracami eurodeputowanych w latach 2009-2012. 
 

Prace Parlamentu

Parlament pracuje podczas sesji plenarnych, które zwołuje Przewodniczący. Trwają one zwykle jeden tydzień w miesiącu i odbywają się w Strasburgu; odbywają się również sesje dwudniowe w Brukseli. W razie potrzeby zwoływane są też sesje nadzwyczajne. 
Większość prac legislacyjnych odbywa się na posiedzeniach odpowiednich komisji, przygotowujących wnioski, nad którymi głosuje się podczas sesji. W Parlemencie działa 20 stałych komisji, w skład których wchodzi od 25 do 73 posłów. Skład komisji odzwierciedla skład Parlamentu. Komisje obradują średnio 1-2 razy w miesiącu w Brukseli. Ich posiedzenia są jawne.
Parlament może również powoływać podkomisje i tymczasowe komisje specjalne w celu zbadania specyficznych kwestii. 
 

Języki parlamentu

Parlament nie używa jednego języka obrad. Obrady odbywają się symultanicznie we wszystkich językach Unii Europejskiej, tzn. każdy poseł może mówić w dowolnym języku urzędowym UE, a jego wystąpienie jest tłumaczone na bieżąco na wszystkie pozostałe języki.
 

Czy wiesz, że…

 • Lokale wyborcze czynne będą 26 maja od godziny 7.00 do 21.00.
 • Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Głos będzie nieważny, jeśli postawimy znak „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub nie postawimy znaku „X” w żadnej kratce.
 • Bielsko-Biała wchodzi w skład okręgu wyborczego nr 11, który obejmuje swym zasięgiem całe województwo śląskie.
 • O tym, ilu posłów zostanie wybranych z naszego regionu zadecyduje frekwencja. Obecnie w Parlamencie Europejskim zasiada 7 posłów z woj. śląskiego i prawdopodobnie właśnie tyle mandatów przyznanych zostanie okręgowi także w obecnych wyborach.
 • O miejsca w Parlamencie Europejskim będzie się ubiegało w naszym regionie 70 kandydatów reprezentujących 7 komitetów. 
 • W naszym okręgu o mandaty ubiegały się będą następujące komitety:
  • Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy – lista nr 1
  • Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia - lista nr 2
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni - lista nr 3
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - lista nr 4
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS - lista nr 5
  • Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 - lista nr 6
  • Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski - lista nr 7
red


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama