Pomysł na walkę ze smogiem
Pomysł na walkę ze smogiem

Od lat w Bielsku-Białej narzeka się na powolne tempo wymiany starych, węglowych pieców na nowsze, bardziej ekologiczne kotły gazowe.

Istotnym powodem takiego stanu rzeczy jest bariera ekonomiczna. Na szczęście jest pomysł na zmianę tego stanu rzeczy i wygląda na to, że wkrótce wejdzie on w życie. 
Szacuje się, że w samych tylko budynkach indywidualnych w Bielsku-Białej działa nadal około 6 tysięcy przestarzałych kotłów węglowych. To m. in. za ich przyczyną w zimie nie da się przewietrzyć mieszkania czy wyjść z dzieckiem na spacer. Tymczasem wiele osób nie chce przejść na ogrzewanie gazowe, ponieważ obawia się, że ich budżety domowe nie wytrzymają wzrostu rachunków za ogrzewanie. Jest to zrozumiałe, w końcu ceny gazu w ostatnich latach zmieniały się wielokrotnie. 
Aby przyspieszyć walkę ze smogiem, a przy tym wesprzeć gospodarstwa domowe, władze kilku miast w Polsce wprowadziły tzw. lokalne programy osłonowe. Ich celem jest łagodzenie skutków rezygnacji z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ciepła (przede wszystkim gazu). Odbiorcami są nisko i średnio usytuowane osoby, które otrzymują dofinansowanie do rachunków za ekologiczne źródło energii. Pieniądze te pokrywają różnicę pomiędzy rachunkami za stare i nowe paliwo. Antysmogowe programy osłonowe mają już Kraków i Wrocław. W stolicy Małopolski wsparcie otrzymać mogą osoby, których dochody miesięczne nie przekroczyły kwoty 2313 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym (3170 zł netto miesięcznie w przypadku samotnego gospodarowania). W latach 2015-2018 Kraków wydał na program osłonowy blisko 6 mln zł. 
W bielskim ratuszu z inicjatywy radnych z klubu Niezależni.BB obecnie swoją pracę kończy roboczy zespół antysmogowy kierowany przez przewodniczącego rady miejskiej Janusza Okrzesika. W skład zespołu wchodzą urzędnicy miejscy, radni oraz reprezentanci organizacji społecznych. Głównym przedmiotem działań jest wypracowanie zasad działania bielskiego programu osłonowego. Dofinansowaniem objęta ma być głównie instalacja pieca gazowego, ewentualnie ogrzewanie prądowe (tam, gdzie nie ma nitki gazowej), a także podłączenie do sieci ciepłowniczej (tam, gdzie są ku temu warunki techniczne). W ramach programu nie będzie możliwości otrzymania dofinansowania do kotłów węglowych i na biomasę. Głównymi kryteriami programu będą: wielkość dochodów (im niższe, tym większe dofinansowanie), powierzchnia mieszkania i liczba domowników. 
W przyszłości realizacja programu osłonowego pozwoli przybliżyć Bielsko-Białą do całkowitej rezygnacji z węgla w najbliższych latach. Wbrew obawom części mieszkańców, nie musi się to wcale odbywać kosztem ich kieszeni. Przy tak ambitnych zadaniach rolą gminy jest bowiem świadczenie pomocy tym osobom, dla których póki co ekonomia jest ważniejsza niż ekologia. 
 
Tomasz Wawak
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama