Szansa na lepsze drogi?
Szansa na lepsze drogi?

W lutym br. uzgodniony został plan nowego rządowego mechanizmu współfinansowania remontów dróg lokalnych.

Fundusz Dróg Samorządowych ma wesprzeć władze lokalne w remontowaniu dróg gminnych i powiatowych.
- Lepsze drogi to większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Dlatego przygotowaliśmy Fundusz Dróg Samorządowych, z którego dofinansujemy modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych. W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy przeznaczymy 36 mld zł. Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki – mówił w lutym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Czy tak będzie rzeczywiście, pokaże czas. Wszak 10 lat to długi okres, a na to czy w budżetach państwa na kolejne lata środki te faktycznie się znajdą, wpływ będzie miało wiele czynników od koniunktury gospodarczej, na zmianach politycznych kończąc. Na razie wiadomo, że środki na rok 2019 zostały podzielone pomiędzy wszystkie województwa. Dofinansowanie zadań jednorocznych realizowanych przez samorządy województwa śląskiego wyniesie 234,4 mln zł.  
Regulamin konkursów określa kryteria, według których przyznawane będą pieniądze. Im niższy dochód własny gminy czy powiatu, tym większa wartość dofinansowania. Z pomocą Funduszu możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwolić ma na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. Zwiększony został też maksymalny limit dofinansowania dla pojedynczego zadania do 30 mln zł. 
Zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński napisał, że miasto ma zamiar cyklicznie aplikować o środki. W 2019 roku planowane są dwie tury konkursu. W pierwszej Bielsko-Biała już uczestniczy, starając się o środki na zadanie pod nazwą „Rozbudowa ulicy Gen. Kazimierza Sosnkowskiego wraz odcinkiem ulicy Janisława Grondysa”. 
Na razie nie wiadomo jeszcze, ile pieniędzy przypadnie naszemu miastu. Kryterium niskiego dochodu gminy niekoniecznie musi być korzystne akurat dla dość zamożnego Bielska-Białej. Nie zmienia to faktu, że o środki należy się starać. W mieście są setki zapomnianych osiedlowych uliczek, a również i te położone bliżej centrów osiedli, od lat cierpliwie czekają na przyjazd ekip remontowych. 
 
Tomasz Wawak
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama