Temat kolei powraca
Temat kolei powraca

W lokalnych mediach powrócił – poruszany przez nasza gazetę w marcu ubiegłego roku – temat stworzenia bielskiej kolei aglomeracyjnej.

Przychylnie do pomysłu odniósł się prezydent Jarosław Klimaszewski, który stwierdził, że kolej aglomeracyjna wykorzystująca istniejący układ linii kolejowych stanowić może połączenie komunikacyjne ośrodków miejskich związanych funkcjonalnie z Bielskiem-Białą.
Najpierw jeden z portali internetowych przypomniał publikowaną po raz pierwszy przez nasz miesięcznik w numerze 2/2018 opracowaną przez Instytut Sobieskiego koncepcję budowy nowej, ośmiokilometrowej trasy tramwajowej. Do pomysłu odniósł się prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski pisząc, że rzeźba terenu w naszym mieście „przyczynia się do ograniczonej możliwości obsługi miasta w obecnym kształcie rozwoju osadniczego - poprzez wykorzystanie transportu szynowego, a w szczególności tramwaju”. Prezydent zauważył jednocześnie, że bardziej realne jest większe wykorzystanie transportu kolejowego. – Kolej aglomeracyjna, wykorzystująca istniejący układ linii kolejowych - w kierunku Cieszyna, Wadowic, Czechowic-Dziedzic i Żywca stanowić może połączenie komunikacyjne ośrodków miejskich związanych funkcjonalnie z Bielskiem-Białą - zauważył Klimaszewski.
Wypowiedź prezydenta miasta z zadowoleniem przyjęli Niezależni.BB. Stowarzyszenie przypomniało, że na zagadnienie to zwracali uwagę w swoich programach wyborczych, zarówno w 2014 jak i w 2018 roku. „Cieszy nas to, że problem został wreszcie dostrzeżony przez nowego prezydenta, który zapowiada wsparcie dla rewitalizacji linii kolejowych na terenie miasta i wykorzystania ich do uruchomienia kolejki podmiejskiej, która może też pełnić rolę uzupełniająca w ruchu miejskim” - czytamy w stanowisku Stowarzyszenia podpisanym przez prezes Małgorzatę Zarębską.  – Zgodnie z naszym programem zgłaszamy wolę współpracy we wszystkich działaniach na rzecz kolei aglomeracyjnej - zadeklarowała Zarębska.        
red


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama