Szykuje się przełom w Lipniku
Szykuje się przełom w Lipniku

Dobre wiadomości dla mieszkańców Lipnika.

Lipnik jest dzielnicą, w której w ostatnich latach często dochodziło do konfliktów społecznych, np. z powodu nieudanej inwestycji w składowisko śmieci czy planowanego umieszczenia w Lipniku kruszarni betonu. W ostatnich miesiącach doszły do tego niedogodności związane z wytyczeniem przez dzielnice objazdów w związku z przebudową Krakowskiej. Mieszkańcy Lipnika na publicznych spotkaniach często skarżyli się, że jest to dzielnica „zapomniana” przez władze miasta.
Czy teraz szykuje się przełom? Jak dowiaduje się redakcja, władze miasta planują po zakończeniu modernizacji ul.  Krakowskiej aż trzy duże inwestycje drogowe  w Lipniku: ul. Polną, ul. Podgórną i ul. Lipnicką.
Najbardziej zaawansowana jest inwestycja przy ulicy Podgórnej, dla której Miejski Zarząd Dróg sporządził dokumentację projektową i uzyskał decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) z rygorem natychmiastowej wykonalności. Od decyzji zostało złożone odwołanie i obecnie trwa procedura w Urzędzie Wojewódzkim. W tegorocznym budżecie miasta przewidziano środki na wykupy nieruchomości w związku z ta inwestycją.
Ulica Lipnicka także posiada już sporządzoną dokumentację projektową, zatwierdzony ZRID i nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Także i w tym przypadku budżet miasta jest przygotowany na rozpoczęcie wykupów nieruchomości. 
Na wstępnym etapie znajdują się natomiast prace dotyczące ulicy Polnej. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa , a jeden z wariantów przewiduje nawet budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy.
Po przeprowadzeniu tych trzech inwestycji Lipnik uzyska dogodniejsze połączenie ze zmodernizowaną ulicą Krakowską oraz wzrośnie bezpieczeństwo ruchu pieszych na ulicy Podgórnej. 
red


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama