Nowa nazwa województwa?
Nowa nazwa województwa?

Stowarzyszenie Beskidzki Dom złożyło petycję z wnioskiem o zmianę nazwy województwa śląskiego na województwo śląsko-małopolskie.

Jak przekonują wnioskodawcy, nazwa „województwo śląskie” jest sprzeczna z wiedzą historyczną i z granicami kulturowymi, gdyż połowa terenów obecnego województwa śląskiego to tereny historycznej Małopolski. Dotyczy to zarówno Częstochowy (Jura Krakowsko-Częstochowska), Zagłębia Dąbrowskiego czy całej Żywiecczyzny i znacznej części powiatu bielskiego. Zdaniem Beskidzkiego Domu nazwa i herb województwa nie tylko nie oddają rzeczywistości, ale służą też jako narzędzie zacierania kulturowej i historycznej różnorodności ludzi, zamieszkujących nasze tereny.  Jak podkreślił w wypowiedzi dla mediów wiceprzewodniczący Beskidzkiego Domu, dr Grzegorz Wnętrzak, w Polsce jest wiele pozytywnych przykładów, kiedy nazwy jednostek administracyjnych pochodzą od wszystkich regionów, które się na niego składają, jak na przykład województwa kujawsko-pomorskie, czy warmińsko-mazurskie.
Przypomnijmy, że podczas dyskusji nad nowym podziałem administracyjnym kraju w 1998 roku Rada Miejska Bielska-Białej, na wniosek ówczesnego radnego Janusza Okrzesika, podjęła uchwałę o chęci utrzymania województwa bielskiego, a w razie jego likwidacji – o przynależności miasta do województwa małopolskiego. Stanowisko to zostało zlekceważone przez ówczesne władze państwowe, co stało się przyczyna wielu napięć.
Pod wnioskiem podpisało się dziesięć organizacji z nieśląskiej części województwa, m.in. z Zagłębia i Częstochowy. Z Podbeskidzia swoje poparcie dla inicjatywy wyraziły, poza Beskidzkim Domem, także Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Związek Podhalan - Oddziały Górali Żywieckich w Wilkowicach i Milówce, Niezależni.BB,  Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe z Milówki, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej oraz Towarzystwo Miłośników Dankowic.  
– Nie róbmy na siłę Ślązaków z ludzi, którzy nigdy nimi nie byli i się nimi nie czują. Twórzmy to województwo partnersko - apeluje Andrzej Nycz, prezes Beskidzkiego Domu. 
Badania poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców Bielska-Białej wskazują, że tożsamość śląska występuje śladowo, a najczęstszą wskazywaną w odpowiedziach identyfikacją regionalną jest „Podbeskidzie”.
 
red


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama